Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
Vad betyder det att frukta Gud? Vad är helighet?

Vad betyder det att frukta Gud? Någon sa respektera men det låter otroligt vekt för att vara så betydelsefullt som några säger att det är!
Vad menas med helighet? Vad betyder det? Varför står det att lidelse är synd? Vem vill göra något man lider av? /Sandra


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Att frukta Gud är detsamma som att lyda Gud. Det betyder att man ödmjukar sig och rättar sig efter Guds ord och hans vilja och undviker det onda. Då blir man ledd av den levande Guden, man blir hörsam. 
Vi människor vill inte bli nonchalerade av varandra. Gud vill självklart inte heller bli ignorerad av oss.

Salig är den människa som alltid fruktar Gud, den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Ordspråksboken 28:14

Guds helighet handlar om hans fullkomlighet, renhet och rättfärdighet. Människans helighet handlar om att få del av Guds helighet, dvs bli helgad. Det sker genom Anden, Herren. Jesus är den som helgar. 

Det är nådesfrälsningen och det faktum att Kristus tar gestalt i människan som gör att hon blir helgad. Genom gudsfruktan blir man mer och mer helgad.

Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Efesierbrevet 4:24

Paulus: Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. 2 Korinthierbrevet 1:12

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Efesierbrevet 2:19

Ordet lidelse har inte med lidande att göra. Lidelse betyder begärelse, lusta.

Om lidelse står det i Kolosserbrevet 3:5:

Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Kol. 3:5

Läs mer: »Vilket annat uttryck än "frukta Gud" skulle passa bättre i vårt dagliga språk?

Vad innebär Guds allmakt?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0