Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilket annat uttryck än "frukta Gud" skulle passa bättre i vårt dagliga språk?

Hej!

Om man jämför den svenska och engelska bibeln (beror på översättningen så klart då det finns ett antal olika på engelska) när det gäller ordet fruktan, frukta och ordet vörda, vördnad så används ibland vördnad i engelska när det i svenska står frukta. Ex. Ord 23:17.

För det första så känns ordet vörda och även akta, som är en synonym ganska gammalmodiga. Även ordet frukta, som lätt får tankarna till att vara "rädd för", används ju nästan uteslutande bara i bibelsammanhang. I nya översättningen av folkbibeln så finns dessa ord med precis som i tidigare översättningen. 
Dels undrar jag över grundordet till frukta, vörda och akta, är det tre olika ord i grundtexten? 
Och har man alltid översatt då i enlighet med det ord som används i grundtexten (i den svenska folkbibeln eller bibel 2000) eller växlar man mellan dessa ord, framför allt frukta och vörda? 

Jag talade om detta till mina barn igår men inser ju att även jag själv tycker att detta är svåra ord och att man behöver tänka efter vad som menas med dem. Vilka ord skulle ev. passa vårt dagliga språk bättre och ändå helt stämma överens med grundtexten?

Mycket tacksam för svar!      Mvh Anna


Grundtexten
Där det står "frukta" i Gamla testamentet (och det handlar om att frukta Gud) står det för det mesta yirah i grundtexten. I Nya testamentet är det phobos
De översätts till svenska på lite olika sätt, men det absolut vanligaste är att det översätts till "frukta".

Varför byts ordet "frukta" inte ut till ett modernare och mer lättbegripligt ord?
Den som inte är insatt kan tro att "frukta Gud" enbart handlar om rädsla. Men att "frukta Gud" betyder ju i grunden att ha ett rätt förhållande till Gud. En gudfruktig räknar med Gud i sitt liv. En troende som fruktar Gud går inte omkring och är rädd för Gud.

När vi möter Jesus så befriar Han oss från rädsla. 
Hur många gånger står inte orden "Frukta inte", eller "Var inte rädd" i Bibeln? Hundratals gånger!!!

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jesaja 41:10

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Romarbrevet 8:15

Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. Lukas 12:32

Att "frukta Gud" är att ha en djup vördnad och respekt för Gud.
Men skulle man byta ut "frukta" mot "respektera" skulle det inte täcka in alla känslor som har med "frukta Gud" att göra. "Respektera" används ofta slentrianmässigt nu för tiden och har därför tappat värde.

De närbesläktade orden "vörda" och "akta" känns lite ålderdomliga som du skriver.

Ordet "bäva" ligger nära betydelsen av frukta, men också det leder tankarna till enbart rädsla.

Att "frukta Gud", täcker in många känslor. Det är svårt att hitta ett modernt ord som fångar in hela betydelsen. Det är väl därför som ordet "frukta" finns kvar i modernare översättningar.

Bävan inför Guds helighet
Det bästa är nog att förklara ingående för barnen vad att "frukta Gud" betyder.

När den troende fruktar Gud går man inte omkring och är räddhågsen eller fylld av ångest på grund av rädsla. 
Den som älskar Gud och fruktar Honom upplever glädje och trygghet.

Men att "frukta Gud" innefattar också att ha en form av bävan inför Guds helighet och storhet. Man tar Gud på allvar. Man bävar för att på något sätt bryta mot Gud, att inte behaga Honom. Man vänder sig därför bort från det onda. 
Man lyder Gud främst på grund av kärlek till Honom. Och man bävar vid tanken på att bryta mot Guds kärlek och bli övergiven av Gud. Man bävar för att vara olydig mot Gud och göra något som kan förstöra gemenskapen i kärlek som man har med Gud.

"Frukta Gud" hör alltså ihop med känslor som kärlek, lydnad, glädje, trygghet och bävan. Det är svårt att finna ett annat uttryck som täcker in allt detta.

De har aldrig upplevt tryggheten i Gud och förstått vad det är att frukta honom. Romarbrevet 3:16 BOKEN

Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Ordspråksboken 3:7

Gudfruktiga människor i Bibeln
Ett axplock exempel från Bibeln där det står om människor att de "fruktade Gud": 

Noa när han byggde arken (Hebreérbrevet 11:7), 

Abraham
när han blev prövad av Gud till att offra sin son Isak (1 Moseboken 22:12), 

Jakob
då han fått drömmen om stegen till himlen (1 Moseboken 28:16,17), 

barnmorskorna
som vägrade lyda Faraos order att låta döda de hebreiska nyfödda pojkarna (2 Moseboken 1:17), 

Obadja
som gömde etthundra profeter undan från Isebel (1 Kungaboken 18:3), 

Nehemja
och byggandet av murarna (Nehemja 5:15), 

Hiskia
i sin behandling av Mika (Jeremia 26:19), 

Jona
i stormen (Jona 1:9), 

Job
enligt Herren själv när Åklagaren trädde fram (Job 1:8), 

Maria från Magdala
och den andra Maria vid Jesu grav (Matteus 28:8), 

Kornelius
som fruktade Gud liksom alla i hans hus (Apg 10:2).

Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Filipperbrevet 2:12

Att frukta Herren är början till kunskap. Ordspråksboken 1:7

Att frukta Herren är början till vishet, ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Psaltaren 111:10

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 1 Johannesbrevet 4:18

Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. Ordspråksboken 8:13

Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Ordspråksboken 14:27

Herrens fruktan leder till liv, mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont. Ordspråksboken 19:23

Läs mer:» Vad betyder det att frukta Gud? Vad är helighet?
Hälsningar Brobyggarna.

Vilken Bibel läser ni från?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0