Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne: Kristna relationer.
Min vän sticker till ett tjuvnyp då och då som känns som en attack mot mig. Vad ska jag göra?

Hej! Jag undrar hur jag ska förhålla mej till en kristen vän som då och då sticker till ett tjuvnyp eller som jag upplever det en attack mot mej. Jag tycker inte att jag har gjort något ont eller fel mot henne. 
Vad ska jag göra?


Bön förändrar förhållanden
Jag antar att du försökt tala med din vän om detta? Bön förändrar förhållanden. 
Gå in för att be mycket för din vän. 
Bli inte modfälld.

Uppmuntra din vän i det goda (Hebr.10:24). Var försonlig. Tänk att Gud som ser allt vill lägga till rätta.

Vi ska inte leva efter den gamla människan, utan ska leva ett gudomligt liv:

Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne.
Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Efesierbrevet 4:22-24

Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. 
Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. 1 Korinthierbrevet 13:4-7

Läs också om Andens frukter i Gal 5:22,23.

Vi har olika mått av andlig insikt och mognad och får ge varandra tid att växa i tro. Kanske din vän behöver inse vidden och bredden av vad hon fått uppleva i och med frälsningen (om hon är född på nytt?) så att hon är mer rädd om människor och varsam med sina ord. Kanske hon inte förstår att sådant hon säger kan såra. Men Herren vill ge oss vishet i allt. Han vill ge oss kraft och göra oss tåliga också.

När du ber i ande och sanning och utgjuter problemet  inför Herren, så växer din kärlek till henne och du får kraft av Herren.

Kanske du får bönesvar snabbare än du anar när du ber för henne. Men ibland prövar Gud vår tro och kärlek och ibland tar det tid att få bönesvar. Det är så olika.

Det gudomliga livet bör råda och inte världens ande
I kristna relationer bör det gudomliga livet råda. Det mänskliga och gamla livet ska stå tillbaka. Då kan Jesus vara mitt ibland oss och allt fungerar på ett underbart sätt genom den helige Ande som enar, tröstar och förmanar. Då lever vi i ödmjukhet och gudsfruktan. 
Var och en söker i kärlek först och främst sin nästas bästa. Så kan Guds välbehag vila över våra liv.

Tyvärr är det inte alltid så i församlingarna och bland dem som kallas kristna. Världens ande och världens sätt att vara vill smyga sig in i hjärtan och rasera och kväva det andliga livet. 

När människor söker sin egen vilja och inte Guds, kan Guds Ande inte råda. Det blir mer en förståndsmässig, vanlig mänsklig gemenskap i stället för att man upplever Kristi kärlek och gemenskap i Anden.

Bygger man sin tro enbart på ett förståndsmässigt sätt, så har man inte Kristus i centrum, utan det är ofta människor och olika aktiviteter som i stället fått främsta platsen. Då ser vi inte mycket av den levande tron och då blir det gnissel i relationerna, därför att människor i stället för att söka Guds vilja i sina liv, söker efter att få makt och att bli ärade av varandra, osv. 
Jesus sa:

Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? Johannes 5:44

Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Matteus 16:24-26

Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.
Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Kolosserbrevet 3:13,14

Hälsningar Brobyggarna.

Vilket annat uttryck än "frukta Gud" skulle passa bättre i vårt dagliga språk?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0