Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Hur ska man som en frälst människa älska sig själv på ett sunt sätt?

Vad säger Bibeln
Vi ska inte blanda ihop Bibelns lära med populärpsykologin som i våra dagar blivit som en ny religion.

Människan är av naturen sådan att hon ser till sina egna behov först (därför finns ingen direkt uppmaning i Bibeln att vi ska älska oss själva).

Huvudproblemet är inte att människan älskar sig själv för lite. Bibeln säger att det är precis tvärtom. 
Bara Gud kan befria från vår naturliga själviskhet.

Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 
Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 
Filipperbrevet 2:3,4

Inte hata sig själv
Att förneka sig själv som Jesus uppmanar oss till är inte att 
förakta eller hata sig själv. 

En barmhärtig man gör väl mot sig själv, den grymme skadar sitt eget kött. 
Ordspråksboken 11:17

För att råda bot på både självförakt och självupptagenhet (de två hänger ihop) så behöver man inse i djupet av sitt hjärta hur högt Gud älskar oss och ta emot Hans kärlek.

Vi behöver förstå att Gud älskar oss inte på grund av våra gärningar. Eftersom Gud ÄR kärleken älskar Han oss sådana vi är - trots våra brister och fel. 

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. 
Av nåd är ni frälsta. Efesierbrevet 2:4,5

Även den som upplevt frälsning kan lätt börja bygga på fel grunder och komma ur nåden.

Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. 2 Petrusbrevet 3:18

Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Johannes 1:16

När vi ger ut av Guds kärlek får vi uppleva ett ständigt flöde av densamma. 

Jesus: Du skall älska din nästa som dig själv. 
Markus 12:31

Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Efesierbrevet 3:18,19

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa……..
2 Timotheosbrevet 3:1,2

Hälsningar Brobyggarna.

Läs mer: »Vad innebör kärlek och förlåtelse i kristendomen?

Läs mer:
»Vad är den evigt sanna kärleken?

Min vän sticker till ett tjuvnyp då och då som känns som en attack mot mig. Vad ska jag göra?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0