Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Hur vet vi om underverk och mirakel är av Gud?


När Guds Son Jesus Kristus och Guds Ord är i centrum.

Bibeln, som förklarar för oss vem Gud är, är full av underverk och mirakel. Under, tecken och mirakel är något som ska följa troende (Mark.16:16-20).

Gud understryker sitt eget Ord - Bibelordet - genom under och tecken.
När underverk som är av Gud sker i samband med förkunnelsen av evangeliet får Herren äran.  

Ordet får vara i centrum och underverken "följer med" som en bekräftelse på sanningen i Guds Ord. (Hebr. 2:3,4, Apg 14:3, Rom.15:18,19).

När det sker mirakel som är av Gud så sysslar den som ber och vittnar eller predikar inte med självupphöjelse. Herren får äran. Undergörande tro kan inte vara verksam om människor ärar varandra och tar åt sig äran.

Gud säger: Jag ger inte min ära åt någon annan. Jesaja 48:11

Jesus: Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? Johannes 5:44

Vad som är underverk och mirakel av Gud är inte alltid så uppenbart. Inte ens för alla frälsta. 
Jesus sa att det ska komma falska profeter som försöker vilseföra även de utvalda (Matt. 24:24). 

Det är bara genom den helige Ande som man kan urskilja vilken ande som är verksam. Gåvan att skilja mellan andar är något man ska be om. Men inte alla troende får gåvan.

Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 1 Johannesbrevet 4:1

Jesus: Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Matteus 7:15,-18

Jesus säger att på frukten känner man trädet. 
När Johannes frågade Jesus om han var "den som skulle komma" eller om de skulle vänta på någon annan, svarade Jesus: 
Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull. Luk. 7:22,23

När det är mirakel av Gud så tål de en närmare granskning och kan bekräftas. Underverk som är av Gud bygger upp Kristi kropp.

Inget dåligt träd kan bära god frukt, god frukt så som verkliga helanden där Jesus får äran. God frukt som att människor lyssnar mer uppmärksamt till evangelium, lämnar synden och omvänder sig till Kristus. God frukt som att troende genom predikan och bönen får blicken på Jesus ännu mer och får större frid, vila i tron, större kärlek, större tro och förtröstan på Jesus, segerkraft och glädje, etc.  

Syndaförlåtelsen och frälsningsundret är det största av alla mirakel. Inget är större än när en människa verkligen kommer igenom till frälsning och en levande tro på Kristus.

Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Apg 8:6

När människor får 

- blicken på Jesus och 

- har sin största glädje i att deras namn är skrivna i himlen, 

- får en större kärlek till både människor och Gud, 

- ett större intresse för bibelläsning, 

- bön och 

- att föra andra till omvändelse och tro på Kristus, 

kort sagt: samlar skatter i himlen - ja, när allt detta sker är ju trädet gott och miraklen av Gud. Man får se på frukten i sin helhet i en verksamhet som sägs vara kristen.

Jesus: Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. Johannes 13:34,35

Det viktiga är vad som sker i hjärtat hos människorna. 
En god förkunnelse i kombination med mirakel av Gud gör att det blir förkrosselse, ånger, syndanöd, gripenhet, gudsfruktan och stor glädje över Guds nåd och kärlek.

Kristus blir målad fram för människors ögon och Han får hela äran. Amen, halleluja!

Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Romarbrevet 14:17

Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. 
1 Korinthierbrevet 4:20

Läs mer: »Hur ser kristna på underverk? Jag undrar vad Bibeln säger om underverk?

Lyssna på predikan: »Guds kraft ska vara i församlingen. Med levande tro följer under och tecken.

Vår dotter är i en relation med en kille som är cannabisrökare. Hur ska vi tackla detta?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0