Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Kan du förklara vad köttsligt, oandligt och själiskt är?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Gud är Ande, Gud är upphöjd i sin härlighet och makt. Hans rike är inte av denna världen. 
Hans tankar är så mycket högre än våra tankar.
Vi kan inte med vårt mänskliga förstånd förstå Guds vägar.

Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 1 Korinthierbrevet 2:11 

Frälsning handlar om UPPENBARELSE.
Man får uppenbarat genom Guds Ord och genom den helige Ande hur stor och mäktig Gud är, hur väldigt Han kan verka genom oss med sin oerhörda kraft. 
Det sker när vi är helt överlåtna åt Jesus.

Han vill upplysa våra hjärtans ögon så att vi SER JESUS I TRO och hämtar hjälp och kraft i varje situation vad som än möter.
Han bäddar in oss i en frid och trygghet som inte är av denna världen.

Jesus: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. 
Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannes 14:27

Guds vilja kan inte ske med oss om vi låter den egna viljans väg/det köttsliga, själiska segra och få framgång i våra liv. Om vi är stora i oss själva skymmer det vår andliga syn.

Jesus: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. Johannes 12:24

Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd. Ordspråksboken 9:10

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.  
Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Ordspråksboken 3:5,6

Den själiske räknar inte med Gud utan litar mer till mänsklig ansträngning och förmåga. Den själiske är inte intresserad av att ge mycket tid åt Gud i bön.

Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 2:5

Vi har alla en kamp att utkämpa och den kampen pågår inom oss!
Vi ska låta den helige Ande få segra, få övertaget och döda det själviska, egensinniga och köttsliga hos oss. Det själiska/köttsliga underordnar sig inte Gud, kan inte göra det. Vi måste kapitulera inför Herren, ge upp allt slags motstånd mot den helige Ande, ge Herren rätt och ge Honom ALL ära. 

Gud behöver få vår tid för att kunna forma oss och vi måste vara villiga att ödmjuka oss och alltid ge Gud rätt.

Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. 
Romarbrevet 7:18

Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Romarbrevet 8:7

Den som är själisk/oandlig/köttslig kan inte förstå och sätta värde på ett andligt tal och förstår inte vikten av att ge Gud ära.

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 1 Korinthierbrevet 2:14

Jag ger inte min ära åt någon annan. Jesaja 48:11

Jesus: Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? Johannes 5:44

Jesus göt sitt blod för att vi inte skulle leva för oss själva utan för honom som har lidit och uppstått för oss. För att kunna leva för Honom måste vi vara beredda att vandra en andlig väg där vi tjänar Gud i hjärtat i gudsfruktan, även när det frestar på.

Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. 
2 Korinthierbrevet 5:15

Jesus: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Lukas 9:23,24

Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Efesierbrevet 1:18,19

Förlåter Gud när jag säger fel saker nästan varje dag och inte kan styra mitt humör? Jag har ADHD.

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0