Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska jag bli kvitt min rädsla att bli sjuk igen?

Hejsan!
Jag har varit kristen i hela mitt liv. Jag gjorde en av mina största Gudsupplevelser som åttaåring vilken blev en milstolpe i mitt liv. Min väg har kantats av ganska mycket prövningar men Jesus har burit mig. Jag älskar Jesus och han är det viktigaste i mitt liv.
Jag är gift och vi har underbara barn. Men de sista sex åren har jag varit sjuk. Efter operation och behandlingar har jag fortfarande inte blivit helt frisk. På köpet under dessa sjukdomsår har jag blivit smått hypokondrisk. Jag tror ofta och är rädd för att jag skall bli allvarligt sjuk - igen! Jag är rädd för ormar, fästingar, bakterier... Jag har också tappat hoppet om att min kropp skall bli frisk igen.
 
I Bibeln står det överallt att vi inte skall vara rädda. "Frukta inte, ty jag är med dig." "Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan." Osv. Jag älskar Jesus men är ändå rädd. Hur hänger det här ihop? Vad fattas hos mig? Kärlek? Överlåtelse?
Varför är jag rädd och orolig för både det ena och det andra när jag samtidigt är övertygad om Guds existens, Den Helige Ande som Hjälparen och Jesu kärlek?

 
Hur ska jag som kristen gå vidare? Oron och rädslan förstör så otroligt mycket vissa dagar. Det tär på en. Vad behöver jag göra för att bli fri från mina rädslor? Ber gör jag redan ständigt. Det känns som att Gud har glömt mig, även om jag egentligen veta att han aldrig glömmer någon. Men jag känner mig övergiven med min svaga kropp.
 
Oerhört tacksam för svar!
Be gärna för mig om tid finns!
 
Med vänlig hälsning

Det är förståeligt att du blivit rädd att bli sjuk igen när du varit så sjuk. Den som förstår dig bäst i din situation är Jesus. Han ser på dig med medkänsla och vill ge dig sin frid.

Ditt bekymrande främjar inte din hälsa. Tänk på vad Jesus sa till synagogföreståndaren Jairus när han fick bud om att hans dotter var död:

Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sade: "Din dotter är död. Varför besvärar du Mästaren längre?"
Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren:
"Var inte rädd. Tro endast." Markus 5:35,36

Ta det som en befallning från Herren: "Var inte rädd! Tro endast!" Det är vad Jesus säger till dig idag.

Vägra ta åt dig minsta otrostanke om att Gud skulle kunna glömma dig, för det kan han inte. Gud är kärleken.

Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Jesaja 49:15,16

Bestäm dig för att stå fast i tron att Guds godhet ska föra dig till seger. När vi tänker de rätta tankarna i tro och söker tjäna Herren enligt Hans vilja så kan Gud göra något för oss. Herren vill inte att vi ska bära på bördor. Guds Ord uppmanar oss att kasta alla bördor och bekymmer på Gud. Herren vill läka de själsliga sår som du fått när du varit sjuk så mycket.

Jag är Herren, din läkare. 2 Moseboken 15:26

Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 1 Petrusbrevet 2:25

Gå in för att ta till dig Guds löften i Bibeln till uppbyggelse och tröst för dig. Pröva Gud, gå ut på Guds löften i tro.

Gå in för tacksägelse. När vi tackar Gud så öppnas våra ögon så att vi kan se Guds godhet så mycket bättre. Guds Ord säger att Herren tronar på vår lovsång.

"Lägg tillsammans Guds välsignelser, 
Räkna alla hans välgärningar, 
Tänk på allting, både smått och stort, 
Och du skall förvånas vid vad Gud har gjort!" 

Så lyder refrängen på en gammal välkänd sång och det är så sant!

Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 1 Thess 5:18

Man kan vara härligt frälst fast man är sjuk till kroppen. Störst är själens läkedom. Till och med aposteln Paulus kunde bli sjuk. Han skrev till galaterna att det var på grund av kroppslig svaghet som han fick tillfälle att predika evangeliet för dem. Tydligen led han av någon åkomma som var riktigt svår, för han skrev

Fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus. Galaterbrevet 4:14

Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Efesierbrevet 2:10

Paulus predikade i Galatien och bad för sjuka fast han själv var sjuk! Så tänk på att just i detta nu så har Herren sin plan för dig. Han vill forma dig. Han har förberett goda gärningar som Han vill att du ska vandra i. Herren hjälper oss på olika sätt att nå fram till Honom när vi tar vara på Hans ord. Du är inte ensam i din kamp, Herren både vill och kan hjälpa dig. Vägra tro något annat!
Vi har bett för dig och vi uppmanar alla som läser detta att be för dig.

Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup.
Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Ordspråksboken 4:20-23

Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 
Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. 
Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Ordspråksboken 3:1-3

Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 1 Petrusbrevet 5:7

Jesus: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannes 14:27

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6,7

Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd? Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Psaltaren 27:1 + 3

Herren är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Psaltaren 118:6

Läs också gärna Psalm 23 och begrunda vad som står där.

Hälsningar Brobyggarna.

Måste det ske i en viss ordningsföljd? Först frälst, sedan döpt i vatten och sist fylld med den helige Ande?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0