Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Är det fel att lyssna på icke-kristen musik?

Är det på något sätt fel att lyssna på icke kristen musik, har länge frågat denna fråga men inte fått något riktigt svar varken i Bibeln eller i kyrkan. Är det tillåtet att lyssna på musik som inte är lovsånger, gospel, och om man inte får det varför inte?

För musiken dig närmare Gud?
All musik har ett syfte. Vad upplever du att sången uppmuntrar till, vad är det man upphöjer och förhärligar? Det är sådant du måste fråga dig. 
Även sättet att framföra sången uppmuntrar ofta till olika saker.

Frågan är om lyssnandet till den icke-kristna musiken för dig närmare Gud? Du undrar vad Bibeln säger. Bibeln uppmanar oss att vara rena i tanke och sinne. Vi ska söka oss närmare Jesus i helgelse, för "utan helgelse kommer ingen att se Herren" (Hebr. 12:14).

Det man måste fråga sig är vilka tankar och känslor musiken föder.

Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Filipperbrevet 4:8

Det finns sånger där Gud inte nämns, men där man ändå sätter sådant som är rätt, rent, osjälviskt och ädelt högt. Självklart behöver det inte vara fel att lyssna på sådant.

Vacker musik – som nödvändigtvis inte måste vara kristen – kan påverka människor så att de blir väldigt rörda. Om denna rördhet leder till att man öppnar sig för Gud och lovprisar och tillber Honom enligt Guds Ord är det ju utmärkt. 

Många människor är bundna och har svårt att öppna upp sina känslor. Musik kan öppna upp känslorna för många på ett positivt sätt. Precis som t.ex. natur, småbarn, eller djur kan göra för många. Gud kan använda sig av många instrument för att vi ska komma i kontakt med våra känslor.

Du får fråga dig om du får en längtan att söka Gud mer allvarligt när du lyssnar på viss musik. Blir du mer helgad?

Eller blir du mer ytlig och inte så noga med det som har med Gud att göra? Kanske du inte är så medveten om det, men kanske det matas in sådant i dig som du absolut inte vill påverkas av? För den nutida musiken handlar tyvärr ofta om motsatsen till det som är värdigt och rent.

Man ska inte lyssna på musik som mer eller mindre uppmuntrar till uppror mot Gud. Många nyfrälsta har tappat sin nyvunna glädje i Gud, då de återgått till att lyssna till den gamla musiken de gett sig hän åt tidigare.

Jesus: Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Lukas 9:62

Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför…. Filipperbrevet 3:13

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 2 Korinthierbrevet 5:17

Lyssna inte heller till musik som gör dig modlös:

Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.
2 Timotheosbrevet 1:7

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Romarbrevet 15:13


Olika människor associerar till olika saker
Vi är alla väldigt olika. Vi har olika bakgrund, vi kommer från olika kulturer. Därför sätts olika tankar och känslor igång av olika typer av musik.
Och därför är det viktigt att tänka på följande bibelord:

Allt som inte sker av tro är synd. Romarbrevet 14:23

Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. 1 Korinthierbrevet 10:23

Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig. 1 Korinthierbrevet 6:12

Verserna före Romarbrevet 14:23 ovan handlar om att man inte ska äta viss sorts mat om man har betänkligheter. Samma sak är det när det gäller olika slags musik. Om du inte har tro för det – avstå då från att hålla på med det.

Orsaken till att man lyssnar är viktig. Vill man lyssna på viss musik för att andra gör det, för att anses vara "inne" eller för att få uppmärksamhet, är det givetvis fel.

En del icke-kristna sånger har tänkvärda texter. Och det kan ju vara bra. Men om texterna handlar om att finna lösningar på olika problem så är det ju oftast inte Jesus man pekar på som utvägen, utan något helt annat….

Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Romarbrevet 14:19

En annan sak är att vi inte har bara oss själva att tänka på. Vi ska inte handla så att vi blir någon annan till fall. Du kanske kan spela viss icke-kristen musik utan att bli påverkad negativt. Du associerar inte till något som är syndigt när du lyssnar.

Men kanske du har en vän som uppfattar samma låtar på ett helt annat sätt. Detta på grund av att vännen har en annan bakgrund och andra upplevelser tidigare i livet. Vännen kan få associationer, minnen osv. som blir en frestelse för denne.

Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. Romarbrevet 14:21,22


Musik från avgrunden
Det förekommer oerhört mycket avgudadyrkan inom musiken. Idolerna är som gudar i människor ögon och musiken blir som en drog. En del blir så beroende av en viss sorts musik att de inte står ut med tystnad. De måste ständigt lyssna till musik.
Det finns mycket musik med antikristliga budskap och musik som sätter igång demonisk aktivitet.


Jesus: Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Matt. 5:8
Om du är frälst så är du kallad till att vara Jesu lärjunge och att följa Honom. Det är meningen att din tro ska växa hela tiden. Det gör den, om du inte bedrövar den helige Ande utan du ser till att din tro får regelbunden näring. Du låter inte det dyrbara Gudsordet kvävas (Matt. 13:19-23).

Tron på Jesus är det dyrbaraste som finns. Det är hur mycket vi värdesätter Jesus och den tro vi fått som en gång kommer att vara avgörande.
Se fler frågor om musik längre ner.

Hälsningar Brobyggarna.

Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Efesierbrevet 5:18,19

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.

Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.

När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Kolosserbrevet 3:2-5

Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Filipperbrevet 1:9-11

Hur ska jag bli kvitt min rädsla att bli sjuk igen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0