Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Kan man be medan man lyssnar på kristen musik?

Hej! Jag undrar om man kan be medan man lyssnar på kristen musik?

Ja, visst kan man det. Vi ska se på Jesus och alltid låta våra hjärtan vara vända mot Gud. Vi kan ha en ordlös kontakt med Gud ständigt - mitt i vårt arbete, under alla slags aktiviteter. Herren gläder sig över oss när vi är noga med att komma ihåg honom, är beroende av honom i allt och ärar honom.

Det finns olika slags bön. När man lyssnar på kristen musik ska man tänka på Jesus och låta Honom vara i centrum. Man kan be och prisa Gud samtidigt som man lyssnar. Syftet med kristen musik är ju att öppna upp våra hjärtan så att vi hamnar i ett läge då vi lättare kan be och prisa Herren. När vi lyssnar till kristen sång ska vi ge oss hän åt Herren.

Men våra böner får inte bara vara drömmerier. Vi behöver koncentrera oss och vara fokuserade när vi ber. Vi behöver be målmedvetet och uthålligt. Det behövs bönestunder då det är riktigt stilla då inget kan avleda vår uppmärksamhet och koncentration. Så kan vi be med förväntan och tro.

Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla. Ps 16:8

Jag vill alltid välsigna Herren, hans lov skall ständigt vara i min mun. Psaltaren 34:2

Men jag skall alltid hoppas och prisa dig, om och om igen. Psaltaren 71:14

Fråga efter Herren och hans makt, sök alltid hans ansikte. Psaltaren 105:4

Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:17,18

Jag har senaste veckorna börjat bli rädd för Gud och döden…

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0