Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Vad måste man offra när man väljer att gå Jesu väg?

Hej. Jag är en kille på 21 år som genom en nyfrälst vän kommit in i kristen tro. Jag har bara varit på fyra möten i kyrkan (pingströrelsen). Jag har aldrig haft någon tro förut i hela mitt liv så allt det här känns väldigt nytt för mig. Ibland känns det så rätt, men ibland får jag känslan att det är något skumt med det hela. Min vän som blev frälst har lämnat sitt gamla liv bakom sig totalt. Han var förut en ganska känd musiker men har nu lagt ner all musik, bytt bekantskapskrets och gjort slut med sin flickvän. Jag känner att jag inte vill lämna allt bakom mig på samma sätt, så min fråga är, vad måste man offra när man väljer att gå Jesus väg?

mvh Morre


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmodligen insåg din vän att det gamla sättet att leva tillsammans med tidigare vänner inte passade in i det kristna livet. 

Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.1 Korinthierbrevet 15:33

Man kan självklart inte leva på samma sätt som tidigare, när man är frälst. Omvändelse handlar om ett nytt sätt att leva. Lever vi, så lever vi för Herren. (Rom. 14:8) 
Det finns många som är religiösa som inte har omvänt sig. De vet inte vad nytt liv är. De har ett sken av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft. (2 Tim.
3:4 )

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört... Kol. 1:21-23

Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Rom. 5:10

Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. – Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. Romarbrevet 6:17-19

Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.1 Petrusbrevet 2:5

Din vän som var musiker kanske sysslade med musik som ledde till dyrkan av idoler, det vill säga avgudadyrkan. Kanske du tycker att det var onödigt att din vän slutade med musiken. Men han kanske en dag börjar med musiken igen och då spelar han till Herrens ära. Han måste ju själv få besluta hur han vill göra. Det viktiga är att han lever ett nytt liv.

När någon helt avgör sig för Jesus så är det ofta så att den som inte tycker likadant tycker att det går för långt.

Skall man växa i tro måste man offra sådant som strider mot helgelse och tro på Gud. 

Den andliga gudstjänsten
Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Romarbrevet 12:1,2

Titta gärna på mina tidigare svar om vad frälsning är, samt om tvivel och hur man som nyfrälst växer i tro:

Hur får jag frälsningsvisshet?

Hur får jag en större tro?

Vad är pånyttfödelse?

Hur skall en nyfrälst växa andligen?

Jag skulle vilja veta varför jag inte kan känna Jesu närvaro i mitt liv....att han inte hör mig när jag pratar med han. Visserligen VET jag att han hör..men tyvärr kan jag inte känna det så att det ska glädja mig....

Jag vill tro på Gud men jag känner ingenting…Jag har varit "kristen" hela livet men fortfarande så vet jag egentligen inte...Jag har bett till Gud flera gånger, men jag får aldrig möta honom eller ens känna att han är nära..

Kan ni hjälpa mig definiera begreppet tro. Vad är tro?

Hur vet man att man är kristen
Kan man vara kristen även om man inte tror på underverk?

Jag undrar om du själv fått vara med om  tungomålstal? Hur gick det i så fall till?

Att uppleva Guds närhet varje dag - hur gör man det? 

Jag vill så gärna kunna tro på Gud....samt Tacksägelseämne

Hur får jag glädje och gudsnärhet?

Jag vill känna Jesu närhet och den där underbara friden och kärleken...

Vad menas med att "födas på nytt"? 

Jag vet att någonting inte står rätt till i mitt liv - vad skall jag göra?

En bönegrupps frågor om tro och dop m.m.

Vad är andlig förkovran?

Vad säger Bibeln om ansvar och vem vi är i Kristus?

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0