Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Förklara vad som menas med ORDETS GÖRARE!

Hej Veli, Jag undrar om du kan ta med en sak på din sida.
Kan du förklara vad som menas med att vara ordets görare?
Du nämner det på ett flertal ställen på din hemsida.
Jag tror det är många som undrar vad som menas.  
Det kan ju inte vara något vi ska göra, då blir det ju en gärningslära?
Är det att vi ska lita på Gud?

Hälsningar, PeterStartsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Många intalar sig själva att allt är väl för att de brukar lyssna till Guds ord. Det är visserligen så att man ska lyssna till Guds ord mycket och ofta - Låt Kristi ord rikligt bo hos er… Kol.3:16 - men det räcker inte med att bara vara "ordets hörare", för då bedrar man sig själv.

För att ha en levande tro måste man också vara en "ordets görare". Troende ska gå in för att tjäna varandra i kärlek och att rädda människor.

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. 
Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. 
Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Jakobsbrevet 1:22-25

Det är inte meningen att man ständigt ska låta sig undervisas utan att komma till insikt om sanningen. Det är när man gör Guds vilja som man förstår sanningen och upplever att sanningen frigör.

Jesus: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Johannes 8:31,32

Vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar?
Kan väl en sådan tro frälsa någon? Jakobsbrevet 2:14

Man ska praktisera det Gud talar genom sitt ord och inte strax glömma vad man hört. Gud ser rakt in i våra hjärtan och talar till oss alla personligen.

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 
Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebreérbrevet 4:12,13

Man måste visa i handling att man menar något med den tro man säger sig ha. Jag brukar säga att man måste lägga om livsstil. Vi får inte bara tänka på oss själva.

Jesus: Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Matteus 7:12

Kristi kärlek tvingar och Guds kärlek sätter oss i rörelse. När vi söker uträtta de goda gärningar Gud förberett åt oss var och en så får vi uppleva att Herren ger oss kraft.

Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. 
2 Krönikeboken 16:9

Man ska fråga Herren vad han vill att man ska uträtta. 
Det är en bön i enlighet med Guds vilja och en bön han svarar på snabbt när man söker Gud uppriktigt.

Jesus: Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. 
Lukas 10:2

Jesus: Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. 
Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. Matteus 6:1

Jesus: Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Matteus 7:21

Vi är kallade att bära frukt åt Gud, det står mycket i Bibeln om detta.
Läs vad Jesus lär ut om att bära frukt och förbli i Kristus i Matteus kapitel 15 och om Andens frukt: 

Till del 2 i undervisningen om den helige Ande

En ordets görare har kommit till insikt om sin synd, bekänt den, omvänt sig, överlåtit sig åt Jesus och fått förlåtelse. Hon förlitar sig helt och hållet på Kristi rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tro på Kristus. Jesu blod renar från all synd. Vi har inget att berömma oss av. Allt är nåd.

Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro. Galaterbrevet 6:9,10

Läs mer: I Romarbrevet 7:6 står det att vi har blivit fria ifrån lagen. Kan det någonsin innebära att vi inte behöver följa den? "Fria", innebär det att i vissa fall, kan man vara fri, att göra på annat sätt än vad lagen säger?

Nästa fråga:

Varför är människans fria vilja så viktig inom kristendomen?

Upp igen           <Föregående fråga


<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0