Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Varför är människans fria vilja så viktig inom kristendomen?


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Därför att den fria viljan är kopplad samman med Guds kärlek.

Jesus gav sitt liv för oss av fri vilja. När vi inser att Han - som själv var ren och syndfri - frivilligt gick i döden för att ta på sig straffet för våra synder anar vi hans gränslösa kärlek
För att kunna bli frälsta måste denna Jesu utgivande kärlek få frambringa kärlek i våra hjärtan.

Vi älskar därför att han först har älskat oss. 
1 Johannesbrevet 4:19

Det är ett fritt val från vår sida hur vi värdesätter den frälsning som står färdig och klar åt oss genom Jesu ställföreträdande offer på Golgata. Gud tvingar ingen. Man ska söka Gud och omvända sig för att bli frälst och uppleva den tro som är verksam genom kärlek (se Gal. 5:6).

Man kan inte bli "tvångsfrälst", varken av Gud eller människor.

Kärlek är ett val. Vi väljer själva vad vi tycker är viktigt i våra liv.
Gud sätter värde på det som är äkta – att vi tjänar Honom med glädje, i kärlek.

Vad vi människor kan göra är tjäna varandra i kärlek (se föregående fråga om att vara ordets görare) att predika omvändelse från synden och förmana varandra. Vi kan peka på Jesus, uppmuntra varandra i tron och sporra varandra till att göra det goda.

Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något, för att det goda som du gör inte skall ske av tvång utan av fri vilja. Filemonbrevet 14

Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Romarbrevet 12:8,9

Gud vill dra alla människor till sig. Han förmanar och drar genom sin helige Ande. Det handlar om en samverkan mellan Gud och människa. Gud tvingar sig inte på någon, men när vi närmar oss Gud närmar han sig oss:

Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så skall jag vända om till er... Sakarja 1:3

Närma er Gud, så skall han närma sig er. Jakobsbrevet 4:8

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Johannes 8:36

Kan någon som inte tagit emot Guds frid i sitt hjärta delge andra Guds frid?

Upp igen           <Föregående fråga


<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0