Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Kan någon som inte tagit emot Guds frid i sitt hjärta delge andra Guds frid?

Tacksam för svar.Nej, vanligen inte. När den som inte fått frid med Gud predikar blir åhörarna vanligen förvirrade av
människomeningarna.
Åhörarna invaggas i en falsk frid och kan tyvärr bygga upp ett motstånd mot den helige Ande, en större fiendskap mot Gud.

Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Romarbrevet 8:6,7

Men det finns undantag!!

Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia 29:13

Den som allvarligt och ihärdigt söker Gud blir som en mogen frukt - hon får syndanöd och är redo att ta emot frälsning när som helst.
Det fattas väldigt lite för att hon ska ta steget fullt ut.

Uppläsningen av några enkla bibelord kan då vara tillräckligt för att personen hjärtligen ska ta till sig orden och i samma stund uppleva frälsning och Guds frid.

Den som läste bibelorden behövde inte vara andligt utrustad på något sätt, eller ens frälst. Det var det andliga tillståndet hos den som blev frälst som var det avgörande: nöden, längtan efter Gud, allvaret i sökandet efter Gud, förväntan, osv.

Rent allmänt kan man ändå säga att en förkunnare inte kan leda andra närmare Gud än han/hon själv kommit.

Varför har inkarnations- och försoningstanken stor betydelse för hur man ser på andra människor?

Upp igen           <Föregående fråga


<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0