Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Varför har inkarnations- och försoningstanken stor betydelse för hur man ser på andra människor?


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Vår relation till Gud och vår syn på andra hänger ihop.

Människans brutna förhållande med Gud på grund av synden medför inte bara fiendskap mot Gud utan också främlingskap, oförsonlighet och fiendskap mellan människor.

När vi tar emot frälsningens gåva som Gud ställde i ordning åt oss när Han

-  blev människa (inkarnationen) och

-  försonade oss med sig själv när han i sin jordiska kropp led döden,

får vi uppleva frid med Gud. När Jesus i sin kropp dödade fiendskapen möjliggjorde han också försoning och frid mellan människor.

Alla har syndat och vi var förut främmande för Gud genom vårt sinnelag, ”vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.”( Tit. 3:3)

Jesus bar våra synder i sin kropp på korset och dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare.
Han gjorde det möjligt för oss att dö bort från synderna, från oförsonligheten och leva för rättfärdigheten.

Genom tron tar vi emot den försoning Gud i Kristus ställt i ordning åt oss.

Vi förmår inget i egen kraft. Men Guds rike består i kraft, inte i ord. I sin barmhärtighet ger han oss ett bad till ny födelse i den helige Ande, Han ger oss kärlekens Ande. Om vi låter Anden döda köttets gärningar (den gamla naturen) får vi möjligheten att kunna älska så som Kristus älskar.
Gud ger oss sin Ande fritt och för intet, Han ger Anden utan att mäta.

Jesu kärlek blir ett ständigt utflöde genom oss när vi ger ut av densamma som barn till den himmelske Fadern som låter sin sol lysa över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 

Kan en kristen ha rättfärdigheten kvar genom tron om denne har synd i sitt liv?

Upp igen           <Föregående fråga


<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0