Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Kan en kristen ha rättfärdigheten kvar genom tron om denne har synd i sitt liv?

Hej! Jag har en fundering angående rättfärdighetsgörelsen VS Synden. 
Det står att vi blir rättfärdiga genom tron på Jesus – av nåd är vi frälsta.

Så när vi omvänder oss från våra synder, tar emot Jesus och ber om förlåtelse blir vi rättfärdiggjorda... och frälsta genom att bekänna Jesus som Herren i sitt liv. Genom dopet..

Frågan är om vi är kristna och har synd i våra liv, har vi då rättfärdigheten kvar via tron?

Det står inte att vi endast är rättfärdiga genom TRON utan även genom det som vi GÖR – Att vi håller Guds bud (Tio budorden) så gott som det går! 
Synd skiljer oss alltid ifrån Gud. Hur går detta ihop?

Med Guds rika välsignelse, Emanuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulus skriver om trons hemlighet i 1 Tim. 
Han skriver att en verklig tro handlar om 

- en kämpande tro och

- ett rent samvete (ett gott samvete inför människor och Gud)

 
"Verklig tro": 
Det vill säga en frälsande, rättfärdiggörande tro.
Det finns också "död tro", se frågan om "Ordets görare". 

Paulus skriver att många lidit skeppsbrott i tron för att de förlorat detta mål ur sikte och därför har de har förfallit till tomt prat. Vår tro får inte bara vara tomt prat!

Med en kämpande tro söker man stå emot det onda, man står emot synden och bevarar sitt hjärta rent.

Paulus skriver här om nödvändigheten av att ha

- kärlek av ett rent hjärta och

- en uppriktig tro

Vi ser alltså att det inte är vilken tro som helst som är frälsande och rättfärdiggörande. Det talas om renhet. Synd och renhet, går inte ihop eller hur?

Jesus: Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Matteus 5:8

Hur får man ett rent hjärta? 
I Psaltaren ställs denna fråga och svaret kommer strax:

 
Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord.
Jag söker dig av hela mitt hjärta, låt mig inte fara vilse från dina bud.
Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte skall synda mot dig. 
Psaltaren 119:9-11

Man ska söka Herren av hela sitt hjärta. Och vända sig bort från synden av hela sitt hjärta, det är vad Gud lär ut i sitt eget ord. Då kan Han rena våra hjärtan genom tron och vi är rättfärdiggjorda genom vår tro på Kristus. 
Det är detta som är omvändelse.

Paulus: Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. 
1 Timotheosbrevet 1:5,6

Paulus: Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Apg 24:16

Paulus: De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 1 Timotheosbrevet 3:9

Paulus: Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. 
1 Timotheosbrevet 1:18,19

Jag har en dröm om att känna Jesu kraft, men jag känner mig inte riktigt kristen. Jag vill bli mera kristen men vet inte hur jag ska börja!

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0