Predikningar av Veli Sergei
»Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR UPPGIFT ÄR
ATT PREDIKA TRO

(predikan nedskriven i efterhand från direktsänt radioprogram)

Guds Ande gör Ordet levande
Vi lever i en tid då Guds ord blir så missförstått.
Många människor vill förstå det på sitt eget sätt, och vill inte ha Andens hjälp till uppenbarelse.
Guds ord är lagom saltat, och det är väldigt allvarligt när man urvattnar det, så att det blir utan salt och kraft. Vi behöver Jesus som döper i helig Ande och vi behöver kraft för varje dag.

Hur skall man bära sig åt för att predika att tro? Jag tror att det är svårare predika tro, om man bara tänker att man måste vandra i egen kraft och uträtta laggärningar. Då predikar man inte nådens budskap.

Att tro är att uppleva Guds rika kärlek
Att tro är att uppleva Guds rika kärlek - fritt och för intet - och den befrielse som Bibeln talar om. Den Sonen gör fri är verkligen fri.

Trons predikan öppnar en väg för oss allesammans. Det handlar inte om att vara skickliggjord, att vara duktig på alla möjliga områden i livet. Det handlar om att ödmjuka sig inför Gud och erkänna Jesus som Herre och tro på Guds rika kärlek. Av nåd är vi frälsta, en Guds gåva är det. Tron är verksam genom kärleken.

Jag tror att alla människor kan uträtta laggärningar och skaffa sig självberöm på olika sätt. Men att tro på Jesus är att berömma sig av Herren, berömma sig av Honom som gav sitt liv för oss allesammans. Han som gav sitt liv, kan ge liv.


Herren gör under
Det finns många underbara berättelser i Guds ord om när Jesus gör under. Herren vill se sin underkraft mitt ibland oss som tror. Jesus vill vara i centrum på gudstjänsterna och Han vill vara i centrum i våra hjärtan. Det får Han också vara om vi går in för trons liv.

Jesus Kristus är densamme i går idag så ock i evighet. Herren vill göra under mitt ibland oss idag. Jesus som uppväckte Lasarus från de döda, förmår att ge oss verkligt liv och föda oss på nytt.
Det sker när vi kommer till Honom och accepterar budskapet om pånyttfödelse, om dop i helig Ande, om evigt liv.

Att tro är inte bara att lita till sig själv, utan att lita på Gud som t.o.m. uppväcker döda. Det gjorde Jesus Kristus.
Vi läser i Johannes evangeliet:


När Jesus kom fram, fann han att Lasarus redan hade legat fyra dagar i graven.

Jesus sade: "Tag bort stenen!" Den dödes syster Marta sade till honom: "Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen."
Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?"
De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: "Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön."
När han hade sagt det ropade han med hög röst: "Lasarus, kom ut!" Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: "Befria honom och låt honom gå." 
Joh. 11:17 & 39-44

Det är självklart svårt att tro på en sådan här Biblisk berättelse, om vi inte sätter tilltro till Guds Ord, de heliga skrifterna, och om vi inte tror på Guds Son Jesus Kristus.

Att se bort från sin egen oförmåga
Men om vi tror att det är Gud som uträttar under, då ser vi bort från vår egen skröplighet och oförmåga och vi ser på Honom som t.o.m. kan uppväcka döda.
Det står skrivet att den som inte tror, är död genom sina synder. (Ef.2:1, Kol.2:13, Rom.6:12, Luk.15:24) När en människa blir född på nytt däremot, och får uppleva Guds gode Ande,  då upplever hon tro - en levande tro.

Växa i tro
Tro är någonting som man kan växa i - och det gör man när man går in för det andliga livet.

Bibeln är inte en vanlig bok. I Bibeln kan vi läsa om Guds Son Jesus Kristus. Där kan vi läsa om apostlarna och om profeter som har gått före. Om vi inte tror att Gud är en undrens Gud, ja, då tycker jag nog att vår tro bygger på mänsklig vishet och på vad vi själva kan räkna ut och uträtta.

Då ser vi på oss själva. Vi ser inte på Honom som har gått före ända in i himlen för att bereda rum åt oss.

Se på Jesus
Att se på Jesus bygger tro. Att förvänta sig att Herren gör under, det är att hoppas. Och hoppas - det kan vi när vi har kommit till tro. Att bli född på nytt är att bli VÄCKT och uppleva att Jesus lever.
Då tror vi på honom som dog och uppstod för oss. Då tror vi på Guds ord. Och när vi så går framåt i Jesu namn, så bekläder Han oss med kraft från höjden.
Jesus döper i helig Ande.

»Tillbaka till förteckning över predikningar


Information om droger

Frågor och svar om kristen tro

  Upp igen   

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0