Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har läst i Bibeln om den rike mannen, men jag klarar inte av att ge bort mina livsbesparingar till de fattiga. Kan jag bli räddad ändå?

Jag har läst i Bibeln om den rike mannen. Jag klarar inte av att ge allt till de fattiga. Jag är för svag. Jag önskar att jag skulle göra det, men jag vågar inte. Jag har livsbesparingar andra har gett mig för framtiden. Men min tro är för svag för att ge bort dem. Av mitt levnadskonto har jag gett, men men MEN. Jag är för svag. Betyder detta att jag inte kan bli förlåten för att jag inte går i Jesu fotspår? Jag tror på honom helhjärtat och jag känner hur Gud styr mig i mitt liv på fantastiska sätt! Små händelser som får stora konsekvenser! :) men jag brister när det gäller att följa honom helhjärtat. Jag skäms. Jag vill, men jag vågar inte. Kan jag bli räddad ändå, fast jag inte försöker bli fullkomlig ända in i väggen? Jag försöker, men vid denna prövning brast det... :*( Tack för en bra sida

(Ni får publicera detta anonymt, men maila eventuellt svar är du snäll). Tack på förhand för hjälpen vid rodret och Gud välsigne dig!


Det du skriver låter mycket drastiskt.
Gud har uppmanat oss att pröva Honom.

Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.  
Malaki 3:10.

Både den icke-troende och den troende måste våga pröva Gud. Den som inte lärt känna Jesus måste ta steget och våga lägga sitt liv i Jesu händer helt och hållet.

Vi behöver alla pröva Guds trofasthet på olika sätt för att lära känna Honom på ett djupare plan. Vi behöver lära oss att leva för Honom genom att sätta all vår tillit till Honom så att vi kommer i en rätt ställning till Gud. 
När vi kommer i en rätt ställning till Gud visar Han oss sin godhet.

Ibland säger Jesus bara: "Tro på mig." Men ibland säger han åt människan vad det är som hindrar henne från att komma till tro. Många gånger kan det kännas som en utmaning att få bort det som hindrar. Alla måste försaka något.

För olika människor gäller olika saker. Många är bundna vid det de äger och har svårt att se något annat.

Gud vill att vi ska vara helt lösta från allt som tillhör denna världen. Man kan äga mycket och ändå vara helt löst från allt.

Naturligtvis behöver du, precis som vi alla, pröva Gud även när det gäller ekonomi. Men det verkar som att du kanske missförstått bibelstället du nämner. Bibelstället om den unge rike mannen (Lukas 18:18,-27, Matt 19:16-26, Mark 10:17-27) ska inte förstås som en uppmaning åt alla att ge bort allt.

Vi kan inte säga åt varandra exakt hur vi ska handla. 
Vi får var och en lyssna till Guds röst och ta till oss vad han talar till oss personligen. Vad Gud talar är olika för olika människor. Vi kan inte handla på någon annans tro. Vi måste söka pröva Gud och handla efter det mått av tro Gud ger. Kom ihåg att när vi prövar Gud i enlighet med hans vilja växer tron.

Den rike unge mannen sprang fram till Jesus, föll på knä och undrade vad han skulle göra för att få evigt liv. 
Han följde visserligen budorden, men han kände nog på sig det var något som saknades hos honom.

Det finns många olika saker som kan få så stor betydelse i människans liv att det helt blockerar levande tro. Det kan vara högmod, begärelser av olika slag, att man är lat, självupptagen etc.

Jesus såg att den rike unge mannens största problem var att han var bunden vid sin rikedom. Den höga ställning och den bekvämlighet som rikedomen gett honom betydde mest i hans liv. Det gjorde att han hade svårt att förtrösta på Gud. I stället förtröstade han på det han ägde och på sin ställning. Men när Jesus får betyda mest i våra liv, då får vi allt väl med Gud och en allt större visshet och glädje i Gud.

Är det en gåva från Gud som jag fått när människor blir botade?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0