Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga Vad betyder Martin Luther för kristendomen idag?

Hej. Nu sitter jag här med mitt skolarbete om Martin Luther och har stött på en, enligt mig, knepig fråga. Den lyder: vad betyder Martin Luther för kristendomen idag?
Jag är tacksam för svar. Hälsningar Jocke.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 Reformationens början

Vid slutet av medeltiden restes krav på reformer inom kyrkan från många håll. Luther bidrog till att reformationen utlöstes när han spikade fast sina 95 teser på Wittenbergs slottskyrka där han ifrågasatte den katolska kyrkans lära om avlaten. Reformationen spred sig som en löpeld genom Europa.

Luther ville reformera – förändra - den katolska kyrkan och föra tillbaka kyrkan till den evangeliska andan bort från människoläror.

I stället blev det en utbrytning ur kyrkan och så fick vi en protestantisk kyrka och en katolsk kyrka.

Evangeliets ljus i medeltidens andliga mörker
Martin Luther har haft ett oerhört stort inflytande på hur det kristna budskapet presenterats. Han medverkade till att det blev en återgång till Bibeln och det glada budskapet om Jesus Kristus. Man kan säga att han var med om att "rädda" kristendomen.

Bibelöversättningar
Tack vare Martin Luther blev Bibeln översatt. Vanliga människor kunde läsa Bibeln på ett språk de förstod för första gången i sitt liv. Under flera århundraden hade vanligt folk inte haft tillgång till Bibeln eftersom den bara fanns på latin, ett språk som inte många kunde. I och med att Luther översatte hela Bibeln till tyska kom människor i direktkontakt med Guds Ord och man började bygga sin tro på Guds ord.

Luthers översättningar av Bibeln till tyska blev underlag för bibelöversättningar i flera länder, bl.a. Sverige.

Frälsta av nåd genom tro
Luther pekade på evangelium om Jesus Kristus som befriar människan och poängterade att vi blir frälsta av nåd genom tro. Luther sa att vi skulle låta Bibeln tolka sig själv. Man ska inte läsa den för att söka få stöd för förutfattade meningar.

Människor blev fria att tänka och bedöma och ta ställning själva, vilket ledde till att många fick en levande tro på Jesus Kristus när de tog emot evangeliets glädjebudskap.

Det Luther bidrog med i reformationen har kommit att påverka många människor för all framtid, inte endast de kristna. Hans tankar har gett ringar på vattnet som har stor inverkan på människor än idag.

Läs mer vad jag svarat tidigare på frågor om Luther:

»Vem var Martin Luther? Jag skulle vilja veta så mycket som möjligt om honom.....

»Varför gav reformationen kapitalismen försprång i de protestantiska länderna?

»Vad skulle Luther och påven diskuterat om de möttes i en gatukorsning i Rom 1520?

Jag har några frågor om David och Saul i Bibeln….

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0