Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Jag har några frågor om David och Saul i Bibeln….

Hej! Jag har några frågor som jag väldigt gärna skulle vilja få besvarade. 

-
Hur blev David kung?
-
Hur träffas Saul och David?
- Hur framställs David som människa?

Tack på förhand Atusa Rezai 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
David och Goliat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saul blev Israels förste kung för cirka 3.000 år sedan. Men Saul drabbades av högmod och lydde inte Herrens befallning genom profeten Samuel. Eftersom han förkastade Herrens ord kunde han inte längre fortsätta att vara kung. Gud utvalde i stället David - som var fåraherde - till att bli kung.

Saul var fortfarande kung när profeten Samuel i hemlighet smorde David till att bli kung. På den tiden brukade man smörja den som skulle bli kung med olja. Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver.

Eftersom Saul hade avfallit från Herren hade Guds Ande vikit ifrån honom. I stället plågade en ond ande honom. En av Sauls tjänare föreslog då att man skulle ordna någon som var skicklig att spela harpa, som kunde spela åt kung Saul så att han skulle känna lindring.

En tjänare föreslog då David: "…skicklig att spela, en djärv och duktig stridsman och en begåvad talare. Dessutom ser han bra ut och Herren är med honom." (1 Sam. 16:18). Så ordnades det så att David skulle spela harpa åt Saul. I början fäste sig Saul vid David. När David spelade på harpan kände Saul lindring och blev bättre.

Men senare blev Saul rädd för David och han var avundsjuk på honom. Saul visste att Herren hade lämnat honom och nu i stället var med David.

Saul försökte då att döda David. David blev tvungen att fly och Saul förföljde David år efter år. David hade med sig en liten armé på flykten, Saul samlade ihop tretusen män för att söka efter David för att få honom dödad.
David var ädel och skonade Sauls liv trots att han fick tillfällen då han hade kunnat döda honom. David överlät saken i Herrens händer.

Efter många år dog slutligen Saul och David blev kung över Israel. Kung David gjorde Jerusalem till huvudstad i sitt rike. David är en av de viktigaste personerna i Israels historia.

David framställs som hjältemodig, gudfruktig, han tjänade Gud ivrigt och hängivet och räknade med Guds makt. David rådfrågade Gud innan han handlade, han ville vara i Guds plan med sitt liv och han försökte handla rättfärdigt, rättvist och barmhärtigt. David var mycket omtyckt och älskad som kung.

David lyckades väl i allt han gjorde och Herren var med honom. 1 Samuelsboken 18:14

David fick också genomgå oerhörda prövningar och mycket lidande.
Den stora makt David ägde fördunklade under en period hans sinne. David bedrövade Gud genom att falla i grov synd (2 Samuelsboken kap. 11 och 12). Gud sände då profeten Natan till honom för att hålla strafftal till David. David erkände att han hade syndat mot Gud och han bad denna bön:

Gud, var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. 
Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. 
Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. 
Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. 
Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig, så att jag blir vitare än snö. 
Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla. 
Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. 
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. 
Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 
Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. 
Jag vill lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig. 
Rädda mig från blodskulder, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. 
Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana, brännoffren tycker du inte om. 
Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Psaltaren 51:3-19

David blev förlåten: 

Då sade David till Natan: "Jag har syndat mot Herren." Natan sade till David: "Så har också Herren förlåtit dig din synd."  2 Samuelsboken 12:13

David: Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.” Då förlät du mig min syndaskuld. Psaltaren 32:3-5

Läs mer om David:

»
Varför är kung David i Bibeln fortfarande så viktig?

»Vad var det för synd David hade begått?

»Vilka var hjältar i Bibeln?

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0