Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad var det för synd David hade begått?


Davids tro på Gud
Det är inte helt lätt att omfatta med sitt förstånd hur David kunde begå den synd han begick - han som målas fram som mannen som under hela sitt långa liv var mer angelägen om Guds vilja än sin egen. 

David hade gjort det som var rätt i Herrens ögon och inte vänt sig bort ifrån något som han befallde honom, så länge han levde, utom ifråga om hetiten Uria. 
1 Kungaboken 15:5

Davids synd
Berättelsen om Davids synd finns i 
2 Samuelsboken kapitel 11 och 12


I korthet gick det ut på att kung David fick begär till en vacker kvinna som hette Batseba. Han förhörde sig om henne och fick då veta att hon var gift, men han kallade henne till sig i kungapalatset och låg med henne. Sedan meddelade Batseba åt David att hon blivit havande. 

David arrangerade då så att Batsebas make Uria ute på slagfältet blev placerad oskyddad längst fram i striden i syfte att Uria skulle stupa där. När Uria hade dött tog David Batseba till sin hustru.

Gud vredgades över vad David gjort och sände profeten Natan till honom för att hålla strafftal. David insåg vidden av sin synd, var djupt förkrossad och bedrövad över det som skett och ångrade sig uppriktigt. Han sa: "Jag har syndat mot Herren."

Läs Davids bön om syndernas förlåtelse när profeten Natan kom till honom i Psaltaren 51.

Vid ett annat tillfälle misshagade David Herren när han gav order om folkräkning (2 Samuelsboken 24 och 1 Krönikeboken 21).

Även denna gång slog Davids samvete honom och han ångrade sig djupt.

David ångrade sig uppriktigt
Hur ska man förstå detta med Davids synd och att han på samma gång var en man efter Herrens sinne? Svaret är: För att David ångrade sig djupt och uppriktigt.

Berättelserna om Davids synd lär oss att hur stor synden än är, så är Guds makt större. Gud är mäktig att upprätta en människa ur djupaste synd och rena hennes hjärta. 

David älskade Herren
Davids liv var fyllt av stor dramatik. Han diktade sånger, många av dem finns i Psaltaren. Han var öppenhjärtig med sitt liv och sin relation till Gud. David beskrivs i Bibeln som modig, stark och klok. Under hans tid som kung blev Israel en stormakt.

Viktigast av allt: David hade en hängiven, bergfast tro på Gud. Han visade med sitt liv att han satte sin tillit till Gud och inte till sig själv. David sökte Gud i rättfärdighet. Han räknade ödmjukt och tacksamt med Gud och underordnade sig Guds vilja. David hade en uppriktig gudsfruktan.

När kung Salomo talade med Gud sa han om sin far: "Du har visat stor nåd mot din tjänare, min fader David, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig." 
1 Kungaboken 3:6
 


David lyckades väl i allt han gjorde och Herren var med honom, står det. Herren belönade Davids tro. 
David var en man efter Herrens hjärta. 
Herren sa: Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Apg 13:22

Den helige Ande vilade över David:
Och Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver. 1 Samuelsboken 16:13


Den som menar sig stå ska se till att han inte faller
David var en människa som hade fel och brister, precis som vi alla har. Du kanske inte har begått äktenskapsbrott. Och förmodligen inte mord.  

Men ingen av oss har rätt att yvas och vara högmodig på grund av att vi inte gjort oss skyldiga till vissa synder. Vi måste leva i gudsfruktan.

Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. 1 Korinthierbrevet 10:12

Ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna. 1 Samuelsboken 2:3

Gud väger oss och våra liv så som i en vågskål. Vi ska inte bara befria oss från yttre synder. Utan vi måste låta Guds reningsström nå vårt innersta väsen. Gud ser till hjärtat. Vi ska arbeta på vår frälsning så omdömet om oss inte blir: 

Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Daniel 5:27 

David var sannerligen inte funnen vara för lätt. David tjänade hängivet Guds vilja i hela sitt liv.

Davids kärlek till Gud
David slutade aldrig att vara djupt tacksam till Gud oavsett de oerhörda prövningar han gick igenom. I Davids psalmer ser vi hur hängivet och innerligt han fröjdades över Guds ord och Guds nåd. David älskade Gud. Och Gud älskade David.

David är den människa som nämns flest gånger i Bibeln (förutom Jesus - både människa och Gud.)

Läs Davids läropsalm om syndabekännelse och förlåtelse, Psaltaren 32.

Mer om David:

»
Varför är kung David i Bibeln fortfarande så viktig?

»
Jag har några frågor om David och Saul i Bibeln….

»Vilka var hjältar i Bibeln?

Hälsningar Brobyggarna.

Hur kunde Adam och Eva lockas av djävulen? Räckte inte det de hade fått av Gud?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0