Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Varför är kung David i Bibeln fortfarande så viktig?

Hej! Jag undrar varför David fortfarande är så viktig än idag? Är det eftersom att man tror att han är släkt med Jesus? Och varför “gjorde” han Davidsstjärnan?

Tack på förhand, Alice

David regerade som kung i 40 år
David är den person som beskrivs mest utförligt och levande av alla bibliska gestalter i Gamla testamentet. Kanske är David viktigast för att det står i Bibeln att han var en man efter Guds eget hjärta, för han älskade Gud djupt. Men på samma gång var David så mänsklig. Han beskrivs på ett mångtydigt sätt i Bibeln.

Gud smorde David till kung och han regerade i 40 år. Under Davids regentskap nådde Israel toppen av sin militära och politiska styrka och det israeliska riket utvidgades kraftigt. Under Davids tid som kung blev Israel en stormakt. David var Israels största kung någonsin.

David är viktig för att Gud lovade honom att Davids tron skulle stå kvar till evig tid (genom Jesus).

Ängeln Gabriel sa om Jesus: Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut. Lukas 1:32,33

Jesus kallades ofta för ”Davids son”.

David älskade Gud och Gud älskade David
David tjänade Gud ivrigt, av hela sitt hjärta. Han älskade Gud och han var en ivrig bedjare. David visste att ett liv utan Guds närhet var tomt och helt meningslöst. Det David satte först i sitt liv och det som var hans främsta drivkraft var att ha en nära relation med Gud.

Berättelsen i Bibeln om Davids liv är storslagen och den fascinerar och sporrar oss att tro på Gud och att vara hängivna åt Gud.

Trots Davids brister så älskade Gud honom. David ödmjukade sig i stoftet när han felat och erkände ärligt och djupt ångerfullt hela sin skuld utan förbehåll. Bibeln berättar om hur David var förbiseende med andras fel och brister, men hur han gick till rätta hårt med sig själv. Han var alltid angelägen om andra människors bästa.

David vandrade i sanning, rättfärdighet och med ärligt hjärta inför Herren. Hans liv är ett exempel på hur viktigt det är med självrannsakan och att uppriktigt ångra synd och det som är fel inför Gud.

Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. 1 Sam. 16:7

David var också musiker, sångare och författare
Vi kommer väldigt nära David inte bara för att det finns många berättelser om honom i Bibeln, utan också för att han själv författade många sånger som står i Psaltaren i Bibeln. Han skriver om sin längtan efter Gud, sin oro och sina bekymmer, sin tacksamhet och glädje över Guds storhet och barmhärtighet, sin vetskap om att Gud ser och vet allt och att Gud är totalt rättfärdig och för allt till seger för den som sätter sin lit till honom, osv.

David var även profet. Det finns profetior om Jesus i Bibeln som kommer från David.

Davids väg till det kungliga hovet
Berättelsen om David börjar när han var en ung fåraherde, den yngste bland flera bröder, och föraktad av dem. Men David visar större mod än någon annan då han utmanar jätten Goliat med en enkel slunga och fem flatslipade stenar. 

David litade inte till sig själv, utan han litade på att Gud skulle ge segern. David sa till Goliat:

Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren skall denna dag överlämna dig i min hand….. 1 Sam. 17:45,46

Så småningom blev David smord till kung av profeten Samuel som sänts ut av Gud till att göra detta. David får komma till kung Sauls hov och spela harpa för kungen för att lindra hans anfäktelser av en ond ande.

Vi läser om Davids mycket djupa vänskap med kung Sauls son Jonatan, en kärlek som David beskriver så här: Du var mig mycket ljuvlig. Din kärlek var mig underbar, mer än kvinnors kärlek. 2 Sam. 1:26

Vi läser om Davids långa landsflykt i öknar m.m. som varar i många år då David jagas och förföljs av Saul som är ute efter att döda David eftersom han är avundsjuk på David. Men David vägrar att döda Saul trots att han hade tillfällen.

David sade till sina män: 
Herren förbjude att jag skulle göra detta mot min herre, mot Herrens smorde, att jag skulle räcka ut min hand mot honom. 
Han är ju Herrens smorde. David höll tillbaka sina män med stränga ord och tillät dem inte att överfalla Saul. 1 Samuelsboken 24:7,8

Läs mer: »Varför vägrade David att låta döda Saul i grottan när han hade tillfälle? Varför var David så lojal mot Saul?

Så småningom vänder David tillbaka till Jerusalem och blir kung över Israel. Han gjorde Jerusalem till huvudstad i sitt rike och under sitt liv förberedde David för byggandet av det första templet i Jerusalem, ett bygge som hans son Salomo sedan fick genomföra.

Vi läser både om enorma framgångar för David men också om väldiga svårigheter och mörka perioder som till exempel när Davids egen son Absalom vände sig emot mot honom och drog med sig folket till att göra uppror mot David, för att försöka göra sig själv till kung.

David beskrivs som tapper och modig. Mod är något som varje kristen behöver för att kunna vinna seger och bestå provet inför Gud. Vi kan lära oss mycket om hur vi bör älska Gud och tjäna Gud hängivet genom att läsa om Davids liv.

Davidsstjärnan började användas flitigt för 200 år sedan. Innan dess var det andra symboler man förknippade med judendomen, t.ex. den sjuarmade ljusstaken. Det finns inget bevis för att Davidsstjärnan fanns på Davids tid, även om det spekulerats i det.

Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen. Psaltaren 23:6

Läs mer: »Jag har några frågor om David och Saul i Bibeln….

»Vad var det för synd David hade begått?

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

Varför ska man tala i tungor? Vad är vitsen med det?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0