Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Varför ska man tala i tungor? 
Vad är vitsen med det?

Tillbe Herren med hela din varelse
När vi längtar efter att prisa Herren på ett mer fullkomligt sätt än vi kan med vårt förstånd och vårt eget språk och längtar efter att tillbe honom med hela vår varelse, så är tungotalet en underbar gåva. 

När man blir döpt i helig Ande så är tungotalet en helt normal händelse, även om det är en övernaturlig gåva som har med under och tecken att göra.

Vi ska glädja oss över alla gåvor Gud ger. En person som börjar tala i tungor första gången upplever en vördnad inför Herrens kraft och närvaro.

Tungotal har förekommit i över 2000 år
Vi ska ta fasta på all undervisning vi har i Bibeln. Inte förrän vi i framtiden kommer att se Herren ”ansikte mot ansikte” kommer nådegåvor som att profetera, tala i tungor samt kunskapen att upphöra (1 Kor 13:8-12). 

Allt annat är totalt främmande för Paulus i hans undervisning. Det har aldrig funnits någon tid i den kristna kyrkans historia då tungotalet inte har förekommit. 
Det är viktigt att kristna får rätt undervisning om detta, så att de inte håller tillbaka tungotalet i rädsla och osäkerhet när den helige Ande verkar i deras innersta.

Olika tecken följer dem som tror. Jesus nämnde tungotalet som ett av tecknen i sin missionsbefallning (se längre ned). Herren är precis likadan idag som under Apostlagärningarnas tid.

Bli fylld med den helige Ande
Som kristna ska vi söka uppfyllas av den helige Ande. 
Vi ska förvänta oss att Herren ger oss kraft att vittna om honom och att vi blir ledda och inspirerade genom den helige Anden, så att vi kan uträtta sådant vi i egen kraft inte förmår. 

När det gäller tungotalet så handlar det om att överlåta sig helt åt Herren så att han även får ta hand om vår tunga. Tungotal handlar i första hand om att helt överlåta sig åt Herren, så kan tungotalet börja springa fram.

När vi blir döpta i den helige Ande så är tungotalet det vanligaste tecknet på andedopet. Andra tecken på andedopet är större glädje, tro och frimodighet.

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen….Apg 1:8

Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Apg 2:3,4

Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Apg 19:6

Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Apg 10:45,46

Tungotalet är en lovprisning till Herren som springer fram ur vårt allra innersta genom den helige Ande när våra egna ord på vårt modersmål inte räcker till. Så ger den helige Ande oss ett nytt språk som bubblar fram inom oss – tungotalet.

Ett äkta tungotal är inspirerat genom den helige Ande.

Tungotalet är ett bönespråk som vi får för att använda när vi prisar Herren samt när vi ber och känner att våra egna ord inte räcker till.

Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. 1 Korinthierbrevet 14:2

Gud bekräftar sitt eget ord genom tecken och under
Vår tro får inte bara vara tomt prat utan vi ska gå in för Bibelns lära och förvänta oss att Herren ska bekänna sig till oss genom den helige Ande och genom tecken och under. Gud bekräftar sitt eget ord genom tecken och under än idag som under Apostlagärningarnas tid.

Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Apg 14:3

Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 1 Korinthierbrevet 12:7

Paulus önskade att alla skulle tala tungomål (1 Kor.14:5). Inte alla gör det sa Paulus (1 Kor. 12:30), men tungotalet är den första och vanligaste nådegåvan som väldigt många troende får i samband med andedopet.

Men man kan vara frälst utan att kunna tala i tungor.

Att tala i tungor hjälper när vi ber
Tungotalandet är till stor hjälp när vi ber, för att vi ska kunna be i ande och sanning. Många gånger vet vi inte hur vi ska be. Då manar den helige Ande genom oss och vi upplever ofta hur vi når bättre fram till Herren och får mer tro när vi talat i tungor en stund. Sedan kan vi fortsätta be bättre med vårt förstånd på svenska eller vad vårt modersmål är.

Den som talar tungomål uppbygger sig själv. 
1 Korinthierbrevet 14:4

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Romarbrevet 8:26,27

Paulus skrev att han talade i tungor mer än de alla. Om han behövde tala i tungor så mycket, så behöver vi förmodligen det ännu mer! De gåvor Gud gett oss är till för att användas.

Jesus: "Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.
De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”
Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.
Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Markus 16:15-20

Man kan få gåvan att tala olika slags tungomål och man kan få gåvan att uttyda tungomålet. Man kan sjunga i tungor genom den helige Andes kraft.

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Kolosserbrevet 3:16

Eftersom tungotalet är en av den helige Andes gåvor får vi inte se tungotalet som oviktigt. Men vi får aldrig se andedop och tungotal som någon slags ”examen”. Att tala i tungor kan vara ”porten” som leder till fler andliga gåvor.

Lyssna till 15-min.-predikan: 
»Om dopet i helig Ande

Läs mer: 
»Till del 1 i undervisningen om den helige Ande

»Till del 2 i undervisningen om den helige Ande  

»Ni har fel, alla kan tala i tungor...

»Vi romer har frågor om romska traditioner i samband med likvaka samt om tungotalet….

»Jag undrar om du själv fått vara med om  tungomålstal?  Hur gick det i så fall till?

»
Får inte alla tungotalets gåva?

»Kan alla troende lägga händerna på sjuka och de blir friska.......? m.m.

»Varför ber kristna?

»Fråga om Jehovas Vittnen och hädelse mot den helige Ande

»Är tungotalet språk som man förstår?

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling

Jag är ledsen över att min man och jag inte har mycket till gemensamt kristet liv...... 

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0