Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 


JEHOVAS VITTNEN OCH HÄDELSE MOT DEN HELIGE ANDE

I ett av era svar skriver ni så här:

"Jehovas vittnen har en gärningslära, det är inte någon evangelisk lära över huvud taget. De lär ut att under och tecken tillhör det förgångna, och mycket annat som direkt motsäger Bibeln. Det är en grov villfarelse som tyvärr drar med sig många godtrogna, välmenande människor in i en gudsfientlig lära som ofta leder till att de hädar den helige Ande."

Jag blir förskräckt därför att jag inte kan förstå hur någon människa kan påstå att JV ofta hädar den helige Ande. En synd så allvarlig att den är oförlåtlig. Många har varit och är ofta rädda för just den synden. Till tröst för dem brukar det väl sägas att den som känner rädsla inte har begått den synden. Jag föreställer mig att för att begå den synden, oförlåtlig och därför allvarligast av alla synder, måste någon göra det medvetet. Därför verkar det konstigt att "välmenande" människor, alltså med goda avsikter och god vilja, och "godtrogna", skulle kunna göra en sådan fruktansvärd synd i Guds ögon. Att vara omedveten och mottaglig är ju annars en egenskap som har Guds behag. Den som kommer till Gud ska ju vara som ett barn. Fattig i anden....osv.

Jag är inte själv ett JV och reagerar därför inte av den anledningen utan för att jag inte kan tänka mig att någon människa kan veta och uttala sig om vem som gjort sig skyldig till Guds hårdaste straff, det att aldrig kunna förlåtas. Dessutom döma en hel grupp människor, en hel rörelse, nämligen JV.
Jag har många gånger träffat JV och det är alltid oklanderliga människor, trevliga och hjälpsamma och vänliga. Jag har också p g a deras envishet gått
med på deras studier men har aldrig haft en tanke på att gå med i rörelsen.
Det känns helt otänkbart. Jag vet inte om man utmanar ödet genom JV studier men jag kan aldrig tänka mig själv som ett JV.

Tacksam för svar i ett sådant allvarligt och förmodligen känsligt ämne. Om svar erhålles är det helt OK för mig med enbart ett personligt e-postsvar, även om jag inte har något emot om det skrivs på webbsidan.

Mvh Zervan

Tack för ditt brev, Zervan.

Det är sagt att vägen till helvetet (Gehenna) är kantad med rosor i tusental. Djävulen kan vara ytterst charmerande, eller beter sig som ett rytande lejon, enligt Skrifterna. 
Villfarelse presenteras ofta på ett vänligt, smickrande sätt.

Jehovas Vittnen varnar för tungotal
Jehovas Vittnen varnar sina dörrknackare för att befatta sig med tungotalare. I sin undervisning talar de gärna om Fadern, Sonen och den helige Ande. I praktiken accepterar de varken Jesus eller den helige Ande, tungotal, nådegåvor etc.

Många som gått med i Jehovas Vittnen har fått lära sig att dop i den helige Ande med tungotal är av djävulen. Med andra ord dömer de ut Bibelns budskap om att Jesus döper i den helige Ande.


"Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar."
2 Johannesbrevet 7-11

Tusenårsriket
Jehovas Vittnen anser sig stå ensamma som herre på täppan i det tusenåriga fridsriket.

Genom evangeliserandet samlar de poäng. Detta egenarbete anser man vara frälsning. Det står dock skrivet:


"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." Ef. 2:8,9

På vår hemsida finns mycket undervisning i Guds ord. 
Om du läser igenom den så tror jag att du bättre förstår min inställning.

Jehovas Vittnens syn på Jesus    
Jehovas Vittnen har fel syn på Jesus. De förnekar Jesu gudom. Ordet säger att Jesus är Frälsare, Herre och Gud, emedan JV totalt undervärderar Jesu betydelse som Guds jämlike.

Jesus säger:

"Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

Jesus: 
"Den som har sett mig har sett Fadern." Joh. 14:9

Jehovas Vittnen talar mot den helige Ande utan några som helst samvetsbetänkligheter.
Deras tal vilseleder människor till att häda den helige Ande.

Jesus säger:

"All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande." Matt. 12:31,32

Mvh Veli Sergei.

Läs mer:
»Varför har Jehovas vittnen en egen bibeltolkning?

»Dog Jesus på ett kors eller en träpåle?

Under nära döden upplevelsen kände jag en kärlek så enorm att jag ville stanna där för alltid...

Upp igen       <Föregående fråga 

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0