Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Jag är ledsen över att min man och jag inte har mycket till gemensamt kristet liv...... 

Hej.

Jag och min man har ett problem; jag blev troende för lite mer än 3 år sedan, min man för mer än 20 år tillbaka.

Vi har nyligen gift oss men vi har inte mycket till gemensamt kristet liv. Vi ber inte tillsammans, diskuterar sällan om Guds ord och läser inte heller Bibeln gemensamt. 
Från början ville jag det gärna men min man säger att han insett att vi är på olika andligt plan. Han uttrycker det som så att jag är babykristen och inte har helig ande. 
Jag har min kyrka jag går till medan min man inte hittat den rätta kyrkan som kan ge honom det han söker enligt honom. 

Min man säger att vi aldrig kommer att kunna tjäna Gud gemensamt då han menar på att jag har ett helt annat sätt att se på Bibeln än vad han har, han menar att jag fått fel undervisning. Vid dessa ganska heta diskussioner ber jag honom hjälpa mig men han ger mig som svar att jag ska gå till min pastor för att lära mig be rätta böner eller lära känna Jesus såsom min man känner Honom.

Jag känner att detta påverkar vårt äktenskap och personligen blir jag väldigt ledsen och sårad de gångerna min man uttrycker sig så. Jag försöker försvara mig, vilket jag inte borde göra, jag vet att det är lönlöst, men min man avslutar då genom att kalla mig falsk kristen.

Jag ber Gud om hjälp för vårt äktenskap men även för att Herren ska ta bort slöjan från mina ögon så att jag kan se, tjäna och komma Honom närmare, jag ber att Helig ande ska vägleda mig.

Trots mina böner känns det som att satan gör allt för att jag ska tvivla på min tro och Guds plan för mig och ibland känns det till och med som att jag vill ge upp den.

Jag undrar om ni kan ge mig en tröstens ord och vägledning och be för mitt äktenskap. Av olika skäl kan jag inte prata med min pastor om vårt äktenskap och be om hjälp och vänder mig nu till er.

Guds frid önskar jag er och hjärtligt tack.

Mvh

Ett ögonblicks verk
Tack för ditt mejl.
Vi ber för ert äktenskap! Herren känner både din och din mans smärta och du kan vara säker på att Herren vill lägga saker till rätta i era liv och göra allt väl. Han kan gripa in på ett ögonblick genom den helige Ande och förvandla hela er livssituation och ert äktenskap. 

Fortsätt att hoppas på Herren. Framför allt ska du söka komma nära Jesus så att du får frälsningsvisshet och inte behöver tvivla på din egen tro. Mer om det längre fram.

Herren enar genom Anden
Det spelar det ingen roll om en har varit frälst i 20 år och den andre nyss blivit frälst – om båda två lever i uppriktig kärlek och trohet till Kristus och sätter Guds vilja först, så enar Herren genom den helige Ande. Kärleken och gemenskapen kommer då bara att finnas där helt automatiskt.

Självklart måste man ändå arbeta på kärleken hela tiden i ett äktenskap för att det ska fungera och båda två måste vara beredda på uppoffringar.

Kärlek är också att vara beredd på smärta
Vi får tänka på att om vi vill följa Jesus så har vi alla ett kors att bära. Det handlar om att förneka sig själv. Vi har inte blivit lovade en dans på rosor. Vi kommer till exempel alltid att känna en smärta över dem som ännu inte är frälsta.

Och för den som vandrat en bit med Herren och fått en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus, så finns en smärta över att inte alla kristna kommit till samma insikt. Men det får inte hindra kärleken. Kärleken måste finnas till dem som ännu inte är frälsta och till de kristna som ännu inte lärt känna Herren på ett djupare plan.

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Galaterbrevet 6:2,3

Allt är nåd, ingen har något att berömma sig av. Ingen får se ned på den som har en svag tro. Vi är inte kallade att leva för oss själva.

Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. 1 Thess 5:14,15

Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. 
Kolosserbrevet 3:13,14

Skiljelinjen mellan världen och Guds folk
Det går en skiljelinje mellan världen och Guds folk, mellan dem som har Kristi ande och dem som inte äger Kristi ande. De som är födda på nytt är ”gäster och främlingar” här i världen (Hebreérbrevet 11:13).

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 1 Johannesbrevet 3:1

Om ni båda äger den helige Ande så får ni uppleva att Guds Ande och Guds kärlek verkligen enar er när ni söker Herren av allt hjärta.

Men om man inte är född på nytt så är den helige Ande något främmande. Den som inte är frälst kan inte förstå den som är frälst.

Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Romarbrevet 8:9

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 1 Korinthierbrevet 2:14,15

Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.
Romarbrevet 5:5.

Är det så att du inte har frälsningsvisshet, sök då Jesus av hela ditt hjärta och nöj dig inte förrän du upplever att Guds Ande vittnar med din ande om att du är ett Guds barn. Det står väldigt mycket på den här hemsidan om hur man närmar sig Gud och upplever pånyttfödelse och levande tro.

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Romarbrevet 8:15,16.

Bli kvar i Jesu kärlek
Oavsett om man varit frälst i 50 år eller 1 år så gäller samma sak: Vi måste bli kvar i Jesu kärlek för att kunna äga en levande verksam tro och uppleva Guds välsignelse över våra liv.

Tron är verksam genom kärlek (Gal. 5:6). Tron är det viktigaste i våra liv. Jesus kommer att söka efter tro hos oss när Han kommer tillbaka.

Det är viktigt att göra olika saker tillsammans i ett äktenskap. Men det är orimligt att tänka att ni ständigt måste läsa Bibeln tillsammans. En av er vill kanske läsa Bibeln flera timmar varje dag, den andre kan inte smälta så mycket på en gång. Sak samma med bedjandet. Visst bör ni be böner tillsammans, men ni behöver också ha era egna bönestunder för er själva.

När ni båda närmar er Gud har ni de bästa förutsättningarna till att ha ett gott äktenskap. Ju närmare Gud ni båda kommer, desto närmare kommer ni varandra.

Det finns bara en framkomlig väg: försoningens och kärlekens väg. Att ni båda är villiga att offra er för varandra i tro och kärlek och att ni båda sätter den andre högre än er själva, utan att för den skull pruta på rättfärdighet och trons lydnad. Läs 1 Kor kapitel 12 och 13.

Möten där den helige Ande verkar
Det är viktigt att du söker dig till möten där den helige Ande verkar och där människor möter Jesus till frälsning, andedop och helande. Där har du lättast möjligheten att komma igenom i tron så att du inte behöver tvivla på din tro.

Vi vill gärna rekommendera er båda att gå på gudstjänster i församlingen Icthus som håller till på Olof Palmes gata 25 i Stockholm om ni har möjlighet. Där verkar den helige Ande och man har stora möjligheter att möta Gud, inte minst när man går fram till förbön efter predikan. Det går också att få tala med pastorerna för att få hjälp med att komma till rätta med problemen. Dessutom har man speciell undervisning om äktenskapet i församlingen.

Kolla https://www.icthus.se för gudstjänsttider. Vanligen är det gudstjänster varje söndag i kyrkan kl. 16. Kanske vi ses där!

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

Jag tycker det är jobbigt i de församlingar jag går till - är det normalt?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0