Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Hur ska man handskas med alla tragiska nyheter som vi dränks i dagligen?


Många människor tappar modet av att ständigt matas med rapportering om katastrofer, krig och elände. 
Och även vi kristna är i farozonen. Är vi inte ständigt bedjande kan all nöd som vi har runt omkring bli till bördor som vill få oss att vackla.

Men Guds Ord säger:

Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Psaltaren 55:23

När man avgör sig för Jesus och lever helt för Honom kan man göra något åt nöden i världen.
Vi ska tänka på att Herren lägger nöd i våra hjärtan för människor och att det blir som bönebördor. Vi får känna att dessa bördor lättar när vi uthålligt ber i kärlek för människor – både för människor som är runt omkring oss och människor i fjärran.

Ett bra sätt att handskas med den ständiga ström av tragiska nyheter som översköljer oss, är att göra det till en vana att genast – så fort man hör om olika händelser – lyfta fram de inblandade inför Herrens ansikte och be konkret att Gud ingriper och förvandlar situationen.

Dina böner kan åstadkomma mer än du anar. Öppna dig för den helige Ande och låt dig uppfyllas allt mer av bönens ande. Då du osjälviskt ber för andra kommer du i en rätt ställning inför Gud och Gud överraskar med många härliga konkreta bönesvar.

Be oavbrutet. 1 Thessalonikerna 5:17

Jesus: Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Johannes 14:13

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.
Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. Efesierbrevet 3:18-21

Läs mer: »Gör Gud skillnad på människor? Hur skall vi behandla dem som inte tror och hur skall vi handla då medmänniskor hamnar i nödsituationer?

Varför är kung David i Bibeln fortfarande så viktig?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0