Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vilka var hjältar i Bibeln?

Hej, jag har en fråga och jag undrar vilka var hjältar i Bibeln och vad gjorde de för att bli hjältar?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Bibelns hjältar är de som tjänat Gud med hela sitt hjärta och liv. De sökte Guds vilja i sitt liv och andras för att hjälpa andra. De visade stort mod och trohet mot Gud. De litade på att Gud kunde använda dem trots deras brister.

Det var främst deras tro som gjorde dem till hjältar. De flesta av dem riskerade sina egna liv. Många gånger var de ensamma i sin uppgift, men Gud var med dem.

I Hebreerbrevet kap. 11 står det om "trons hjältar" från Gamla testamentet. När vi läser om deras tro och vad de uträttade blir vi styrkta i vår tro.
Gud är densamme idag som han var förut.

Noa – Noa var den enda rättfärdiga och goda människan på jorden, andra var bara inriktade på det onda hela tiden (1 Mos. 6:5). Gud var bedrövad över människornas ondska och varnade Noa för en syndaflod som skulle komma. Gud sa åt Noa att bygga en ark (en stor båt) för att rädda sig och sin familj samt ett par av alla djur på jorden.

Noa trodde Gud fastän det inte fanns några synbara tecken på att en stor översvämning skulle komma. Han lydde Gud i allt och räddade sin familj samt en mängd djur. Noa kallas i Bibeln för "rättfärdighetens förkunnare". Det som hände blev ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor. 
Läs mer om Noa: 
»Noa var en fullkomlig man - vad betyder det?

Abraham Han lämnade sitt hemland, sin släkt och sitt hem på befallning av Gud utan att veta vart han skulle komma. Abraham blev kallad att dra ut till ett land som Gud lovat ge honom. Han levde som nomad och flyttade från plats till plats. Gud satte Abraham på prov, men Abraham lydde alltid Gud. Där allt hopp syntes vara ute trodde Abraham ändå. Han trodde hela tiden på Gud och tvivlade inte i på Guds löften, utan blev i stället starkare i tron. Han blev kallad Guds vän. 

Läs mer om Abraham:
»Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden, Leviticus och Jesus Kristus

»Laggärningar och Abrahams tro. Frälsning genom laggärningar eller tro? m.fl. frågor

Jakob Var beslutsam i sin tro. Brottades med Gud och segrade. Jakob gav inte upp trots att hans höft gick ur led under brottningsmatchen. Jakob sa: "Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig." 

Josef – Gud räddade Josef ur alla hans lidanden sedan han hade blivit såld till Egypten som slav av sina bröder. Josef blev ett redskap för att rädda Josefs familj, Egypten och kringliggande länder från svält. Han lät sig inte besegras av det onda utan övervann det onda med det goda. Han visste att Gud var med honom.
Läs mer om Josef: 

»
Hur hamnade judarna i Egypten?

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Romarbrevet 8:28

Mose – Ville hellre lida bedrövelse med Guds folk än att för en kort tid njuta av synden och leva ett privilegierat liv vid Egyptens kungliga hov. 
Ledde på Guds befallning sitt folk ut ur slaveriet i Egypten. Genom Mose gjorde Gud stora under och tecken i Egypten, i Röda havet och i öknen under 40 år. Mose hade alltid stor omsorg om folket trots deras otro och motsträvighet.

Läs mer om Mose: »Jag undrar varför Moses slog sönder stentavlorna med Guds bud? 

»Hur skall man uppfatta Mose, Elia och Esras ledarskap? 

»Vad är det som fortfarande är så viktigt med det Moses gjorde?

Josua – israeliternas ledare när de intog Kanaans land med Guds hjälp. Genom tron föll Jerikos murar när Josua ledde folket runt staden i sju dagar.

Rahab – Visade tro och mod när hon gömde spejarna som Josua hade sänt för att bespeja Jeriko. Alla andra i staden blev dödade, men hon och hennes släktingar räddades på grund av den tro hon visade.

Debora – Hon var domare, profetissa och en ledare i Israel. Hon handlade på befallning av Gud och Gud brukade henne för att skaffa seger åt israeliterna över kananéerna som förtryckt dem.

Simson – nasir och domare i Israel i 20 år. Han började Israels befrielsekamp mot filistéerna som hade hållit israeliterna kuvade i 40 år. 
Läs mer om Simson: »
Om Simson och Delila 

Gideon – Midjaniterna hade kuvat Israels folk i sju år och de var så svårt plågade att de var tvungna att gömma sig i hålor och grottor i bergen. Men Gud kallade Gideon till att befria dem från midjaniterna. Gideon såg sig själv som enkel och obetydlig men Gud utsåg honom och kallade honom hjälte (Dom 6:12). Israel hade sedan ro under 40 år, så länge Gideon levde.

Rut – En icke-judisk kvinna som visade kärlek, hängivenhet, beslutsamhet och omsorg och därför hamnade hon mitt i Guds plan. Sedan Ruts man dött lämnade hon sitt folk för att följa med sin svärmor Noomi (som var judinna och änka) till landet Noomi kom från. Rut blev så småningom Boas hustru och Rut blev stammor till kung David och till Jesus.

David – David var en ung pojke som blev upprörd när han hörde den filisteiske krigaren Goliat smäda Gud och utmana israeliterna. Goliat var en storväxt vuxen man klädd som en stridsman, med rustning, svärd och spjut. När Israels män såg Goliat, blev de alla mycket rädda och flydde för honom. Men David ville träda upp och försvara Guds namn och strida mot Goliat. 
David hade bara en slunga och fem stenar, men han besegrade Goliat.

David blev senare kung i Israel och det finns mycket att läsa om honom i Bibeln. Läs mer om David: »Jag har några frågor om David och Saul i Bibeln…

»Vad var det för synd David hade begått?

Ester – Ester var judinna, men det visste inte hennes man, den persiske kungen Ahasveros (Xerxes). Med Guds hjälp lyckades hon omintetgöra kungens närmaste man Hamans onda planer. Den onde Haman hade tänkt döda alla judar i hela riket. Ester riskerade sitt eget liv i sitt försök att få kungen att skona judarnas liv. Hon lyckades rädda alla judar och i stället blev Haman dömd till döden.

Daniel – en av judarna som hade tagits tillfånga och förts bort till Babylon. Han utbildades tillsammans med några andra ynglingar för att få uppgifter vid kung Nebukadnessars hov. Daniel var mycket angelägen om att tjäna Gud. Gud bekände sig till Daniel och gav honom stor nåd. Daniel utsattes för en konspiration, men riskerade hellre att bli kastad i en lejonkula än att sluta tillbe Gud. När Daniel kastats ner i lejonkulan och vistades där en hel natt beskyddade Gud Daniel och lejonen attackerade honom inte. 
Läs mer om Daniel:
»Om drömmar och syner

***

Dessa människor tjänar som exempel för oss. Vi ska fästa vår blick vid Jesus, vara frimodiga i vår tro och se på lönen. Gud blir aldrig någon något skyldig, han belönar oss i rikt mått.

Låt tanken på alla dessa trons hjältar sporra oss så som en idrottsman sporras av sin publik. Hebr.12:1 (Levande Bibeln)

Även i Nya testamentet finns många trons hjältar som det finns mycket att berätta om. Många av dem riskerade sina liv.

Johannes Döparen – Han hade en unik kallelse och var en unik person. Han predikade hängivet bättring och omvändelse och banade väg för Jesus. Han levde i öknen på honung och gräshoppor och bar kläder av kamelhår. Han var orädd och avrättades genom halshuggning för att han tillrättavisat kung Herodes.

Jakob den äldre var den förste aposteln som led martyrdöden. Han blev halshuggen på befallning av kung Herodes Agrippa (Apg 12:2).

Stefanus – en man uppfylld av tro och den helige Ande. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket.

Han blev utsatt för falska anklagelser och stenades till döds på grund av sin tro på Jesus. Men medan han stenades såg han Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Läs mer om Stefanus:
»
Hur spreds kristendomen?

För aposteln Paulus var inget offer för stort, han satsade allt för att tjäna Kristus. Han arbetade hårt, satt i fängelse, fick hugg och slag i överflöd och svävade ofta i livsfara för Jesu skull (Se 2 Kor.11:23). Han såg det som en förmån att få lida för Kristus och gladde sig mitt under sina lidanden. Paulus blev slutligen halshuggen på befallning av kejsar Nero. 
Läs mer om Paulus lidande: 
 

»
Varför blev aposteln Paulus tillfångatagen?

Vi läser om svåra förföljelser mot kristna i Apostlagärningarna. Nästan alla Jesu lärjungar sägs ha dött martyrdöden och det gjorde också oräkneliga andra kristna som levde under de första århundradenas stora förföljelser.

Olika historiker som dokumenterat lärjungarnas död skriver om Jesu lärjungar att de till exempel blev korsfästa (upp och ned ibland), halshuggna, stenade, genomborrade med svärd eller spjut, hudflängda levande osv. Den ende av apostlarna som sägs ha dött en naturlig död av hög ålder är Johannes.

Den verklige hjälten i Bibeln är vår Frälsare Jesus Kristus, Gud själv som kom till jorden i en människas gestalt för att rädda oss. Jesus tog på sig straffet för hela mänsklighetens synd och var därför tvungen att genomgå ett svårt lidande. Han var helt utan synd, men frestades i allt för vår skull. »Vilka frestelser utsattes Jesus för?

Jesus levde ett uppoffrande, tjänande liv. Hos honom fanns ingen rädsla. Han var ödmjuk ända in i döden på Golgata kors. Han är vårt främsta exempel på tro och mod:

Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. 1 Petrusbrevet 2:21

Jesus lydde hela tiden Gud och var ödmjuk ända in i döden på korset på Golgata kors.

Allt gjorde han frivilligt i sin kärlek till oss för att vi skulle få gemenskap med Gud och evigt liv. Jesu blod renar oss från all synd och gör oss till nya skapelser. Vänd dig till Jesus av hela ditt hjärta, du som ännu inte är frälst.

Läs mer: Vem är Jesus?

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Hebreérbrevet 12:2

Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. Upp. 2:10

»Vilka personer spelar stor roll i kristendomen och varför gör de det?

Kan man veta om man kommer till himlen? Hur kommer man närmare Gud?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0