Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga Är det onormalt att må dåligt som kristen, eller ska man vara glad som kristen?  

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

När man blivit frälst har man fått sin synd förlåten och man upplever frälsningsglädje. Man är en ny skapelse. Men alla kristna har brister och svagheter och djävulen försöker fresta på olika sätt. Han känner till våra svaga punkter.

Tron prövas och under prövningen upplever man inte att allt är på topp - det skulle i så fall inte vara en prövning. 

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 1 Petrusbrevet 4:12,13

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.
Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 
1 Petrusbrevet 5:8,9

Man plågas när man ser människor runt omkring sig fara illa. Vi har inte blivit lovade att slippa svårigheter och lidande.

Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. – Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. 
– 2 Petrusbrevet 2:7,8  

Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att man inte tar vara på din undervisning. Psaltaren 119:136

Men Gud är kärleken och han vill bereda utvägar ur prövningarna.

Man får inte förlora modet, utan man ska alltid se till att bevaras i tron som är det dyrbaraste av allt. Man ska gå till Herren med allt och riktigt utgjuta sitt hjärta för honom så att Han får lyfta av bördorna.

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 12:21

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. 1 Korinthierbrevet 10:13

Man ska hämta tröst och styrka ur Guds Ord. När vi läser om de bibliska gestalterna som mötte svårigheter och hur Herren beredde utvägar så blir vi styrkta i tron. Vi behöver ständigt bli påminda om Guds löften så att vi tar dem till oss och ska glädjas över att våra namn är skrivna i himlen och tacka Herren varje dag för frälsningens dyrbara gåva.

De som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.  Psaltaren 126:5,6

Jesus: Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Johannes 16:24

Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. 1 Thess 5:24

Vad betyder Martin Luther för kristendomen idag?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0