Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur ska en kristen förhålla sig till sanningen?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Jesus sa: 

Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh.14:6

När vi närmar oss Jesus som är sanningen, måste vi vara sanna för att det ska kunna bli gemenskap. 
Herren vet precis hurdana vi är. Vi kan inte närma oss Honom om vi förställer oss. Trots att Han ser all vår ofullkomlighet älskar han oss! Han älskar oss så mycket att Han av fri vilja gav sitt eget liv för oss.

Han vill att vi skall bekänna våra synder, fel och brister för Honom och säga precis hur vi har det. Bara så kan vi uppleva reningen i Jesu blod och vandra i ljuset, i gemenskap med Herren och i gemenskap med andra kristna (1 Joh. 1:5-10).

Jesus fördömde hyckleri. Vi får inte vara sådana att våra ord inte har någon betydelse: 

Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 1 Joh. 3:18 

Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Jak. 2:17

Det är meningen att vi ska förminskas och att Jesus får växa till inom oss. Då blir vi mer och mer SANNA som människor.

Jesus sa: Ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria. Joh. 8: 32

Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en. Kol. 4:6

Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Ps. 51:8

Summan av ditt ord är sanning. Ps.119:160

Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Joh. 16:13

Det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 1 Joh. 5:6

Är det onormalt att må dåligt som kristen, eller ska man vara glad som kristen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0