Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Om Kristi återkomst:
När sker uppryckandet? 


Hej!
Jag har en angelägen fråga till pastorn.

Läser mycket engelsk litteratur angående sista tiden. Läser om bland annat "the rapture"/uppryckandet och olika varianter. T e x pre-, mid- och post-tribulation samt pre-wrath. Måste säga att jag hittills varit en ganska säker pre-tribbare!

Men för några dagar sedan pratade jag med en medmänniska som menade att de troende måste genomlida vedermödan.

Han sammanfattade det så här:

Vad det gäller tidpunkten för uppryckandet är det faktiskt inte svårt att se när det ska äga rum:

1. Jesus säger själv att Gud ska förkorta vedermödan för de utvaldas skull (Matt 24:21-22), vilket knappast vore nödvändigt om de utvalda redan hade lämnat jorden...

2. Jesus säger vidare klart och tydligt (Matt 24:29-31) att det är först efter vedermödan som Människosonen ska komma på himmelens skyar och sända ut sina änglar för att hämta upp de utvalda.

Men däremot ska de inte behöva uppleva Guds vredesdom, som kommer att drabba världen efter vedermödan, efter det att de troende uppstått/förvandlats och hämtats upp av änglarna för att möta Herren vid den sjunde och sista basunens ljud - den basun som också representerar inledningen av Guds vredesdom. Vedermödan och Guds vrede är alltså två olika saker som vi inte får blanda ihop.

Jag tycker allt han säger verkar trovärdigt! Kan man resonera på något sätt som ändå pekar på att uppryckandet sker innan vedermödan?

Hur resonerar du, som pastor, kring detta?

Mycket tacksam för svar.   MVH Anders


Jesus kommer för att hämta dem som älskar Hans återkomst. 
(2 Tim. 4:8)
Älskar Du Hans återkomst?

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. 
Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. 
Och så skall vi alltid vara hos Herren. 
Trösta därför varandra med dessa ord. 
1 Thess 4:16-18

Jesus sa om sin andra ankomst till jorden: 
Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Matteus 24:36

Om vi är övertygade om att vi inte får uppleva någon vedermöda finns risken att vi invaggas i en falsk trygghet och inte är redo att möta lidanden.

Vilken teori som är den rätta om när uppryckandet sker i förhållande till vedermödan är det nog inte meningen att vi skall veta med säkerhet.

Men det finns många goda, helgade kristna som bär på en övertygelse om när uppryckandet sker i förhållande till vedermödan och jag sätter mig inte till doms över olika uppfattningar i denna sak.

"Vedermöda" betyder lidande och heter thlipsis på grekiska. 
I 1 Tess 3:3 står det att vi är bestämda till att utstå lidanden, thlipsis. Troende måste vara beredda på lidanden. Det är helt klart att lidanden är något som drabbar alla som verkligen vill följa Kristus. Jesus sa:
Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Joh.16:33

I 2 Tim. 3:12 står det: Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

Strax innan Jesus kommer blir det enligt Matteus 24 en "stor vedermöda", alltså ett stort lidande, över hela jorden. Jesus sa att "det blir ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas".
Om den tiden inte förkortades skulle ingen bli frälst, men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas (vers 21,22).

Jesus:
Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. 
Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 
Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Matteus 24:9-14

Jesus talar om de stora lidandena i Matteus 24 i denna ordningsföljd:
1. Att troende skall misshandlas och dödas, många då kommer på fall, kärleken kallnar hos de flesta och evangelium skall predikas i hela världen.

2. Sedan skall solen att förmörkas och månen inte ge något sken och då skall Jesus komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Han skall sända ut sina änglar och de skall samla hans utvalda (Matt 24: 29-31).

I Uppenbarelseboken 7:9,10 står det om en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk som står inför tronen och Lammet klädda i vita kläder. Dessa är "de som kommer ur den stora nöden" (vers 14). Vilken är den "stora nöden" om inte den "stora vedermödan"?

Av det ovanstående kan man dra slutsatsen att troende lever kvar på jorden under den "stora vedermödan".

Å andra sidan kan man resonera så här: Gud är rättvis. Om Jesus dröjer med att hämta de sina och de troende får leva kvar på jorden för att uppleva den stora vedermödan, var finns rättvisan i det? Det ser då ut som en fördel att ha tillhört tidigare generationer och ha hunnit avsomna innan dessa oerhörda lidanden drabbar de troende.
Och Jesus säger ju att för de utvaldas tid "blir den tiden förkortad."
(Det kan å andra sidan syfta på dem som kommer att blir frälsta efter att Jesus hämtat de sina. De blir frälsta genom svåra plågor och genom att bli martyrer.)

Oavsett när uppryckandet kommer i förhållande till vedermödan måste vi se till att vi alltid är redo. Läs liknelsen om de tio jungfrurna i Matt 25:1-13.

Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Ef.6:13

En stark villfarande ande - Antikrists ande - är verksam redan nu innan Antikrist framträder synlig för världen. Jag tycker nog att det verkar som om vedermödan redan börjat, med tanke på den ondska, förruttnelse och villfarelse som råder i världen. Innan Jesus kommer tillbaka blir det ett stort avfall. Den som inte är vakande och bedjande och ser tidstecknen blir vilseförd.

När det gäller Guds vrede (orge på grekiska) så kommer den inte att drabba de troende. Man måste skilja på vedermöda (thlipsis) och Guds vredesdom.

Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 1 Thess 5:9

Läs mer: »Förklara det här med Antikrist!

»När kommer Jesus tillbaka? 
Kan man komma till himlen efter att Jesus har hämtat hem oss?

»När Jesus kommer tillbaka, hur kommer vi att veta att det är den verklige Jesus Kristus som kommit åter?

»Om domedagen, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip

»Hur kommer kristendomen se ut i framtiden? Kommer antalet anhängare minska? 
Hur förhåller sig kristendomen till cybernetiken och framtidens robotiserade människor?

»Om man ångrar att man tagit emot vilddjurets märke – får man ingen förlåtelse då?

Hatar Gud mig om jag byter religion?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0