Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 


Kristendomen i framtiden, cybernetik och robotiserade människor

Hur kommer kristendomen se ut i framtiden? Kommer antalet anhängare minska? Hur förhåller sig kristendomen till cybernetiken och framtidens
robotiserade människor?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kristendomen i framtiden
Vid sidan av sann kristendom blir det en antikristlig religiös församling som inte bryr sig om Bibeln, utan ersätter den med människobud.

Denna falska lära bestående av människobud vill man PÅTVINGA även de kristna. Man vill styra alla människor i tanke och handling.

Många kommer att bli påverkade och formade i ännu högre grad av onda andemakter som har massmedia i sin hand.

Många kommer att avfalla från sann kristen tro. Jesus har sagt att kärleken hos de flesta skall kallna.

Men i takt med att förföljelser mot kristna ökar, får vi också se Guds kraft bli mäktigt utgjuten över dem som håller sig till Herren och bevaras i kärleken till Gud.

Läs mer om kristendomen i framtiden här:

»Svar till fråga om Antikrist

Cybernetik och robotiserade människor
Det är spännande och roligt med den nya teknologin och de nya medierna. Men i slutänden hamnar många människor mot sin vilja i mediets och i de tekniska underverkens våld.
Människor riskerar att blir mer känslokalla och kyliga då de förlorar direktkontakt med varandra, eftersom maskinerna blivit mellanstycken för kontakt.

Datorerna skapar att nytt beteende hos människor, som blir mer och mer beroende av datorerna, som i sin tur blir allt mer "intelligenta" och kunniga. Maskinen blir som en Gud.
Hur mycket kommer datorn att ta över? Framtiden ter sig skrämmande. Skall det sluta med att datorerna talar om för oss hur vi skall tillbe dem?

Människor med funktionshinder måste naturligtvis ges alla tänkbara möjligheter att få leva ett så normalt liv som möjligt. Jag blir alltid glad när jag ser nya uppfinningar till hjälp för sjuka eller funktionshindrade  människor.

Men att robotisera en frisk människa med olika datorimplantat är inte sunt.
Gud skapade människan för att hon skulle vara just MÄNNISKA, inte robot.

Om man t.ex. skulle uppfinna sensorer som skulle hjälpa till att lagra våra upplevelser och minnen, så skulle det innebära att vi skulle bära på många minnen som vi helst skulle vilja glömma.

Och när all möjlig information om människor kan flöda fram överallt genom trådlösa nätverk förlorar människor trygghetskänsla och integritet.

Se detta som spekulationer, men sätt dig gärna ned och låt fantasin "skena iväg" ett tag. Vi befinner oss ju bara i början av den tekniska utvecklingen vad gäller datorer. Teknikerna fortsätter att uppfinna, och makten synes hamna i dessa uppfinnares händer.

Jag tror att vi alla behöver sätta oss ned och tänka igenom hur vi egentligen vill leva våra liv och göra vad vi kan för att vara med om att påverka.

Hälsningar Veli Sergei.

Ska man inte behandla alla lika
efter Guds ord? Varför utesluter man då homosexuella?


Upp igen        <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0