Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Ska man inte behandla alla lika, även homosexuella?

Ska man inte behandla alla lika
efter Guds ord? Varför utesluter man då homosexuella? MVH Åsa

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Jag gör ingen skillnad på människor. Jag upplever det lika lättsamt att tala med en homosexuell som en heterosexuell. Bådadera behöver dock omvända sig för att bli födda på nytt. Det gäller alla människor.
Vad jag vet är ingen utestängd från möjligheten att söka sig fram till en gudsrelation genom att rätta sig efter Guds ord.
Vi skall inte förändra Guds ord, utan vi skall försöka rätta oss efter det.
Om endast den heterosexuelle behövde omvända sig emedan den homosexuelle slapp undan, skulle du då se det som rättvisa?

Jag har nu svarat dig efter vad Guds ord säger.

Med vänlig hälsning
Veli Sergei.

Sträva efter frid med alla och efter helgelse. 
Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.
Hebreérbrevet 12:14

Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.
Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.
1 Korinthierbrevet 6:9-11

Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.  1 Timotheosbrevet 1:8-11

Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. 
Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.  Kolosserbrevet 3:9-11

Vår kropp är den helige Andes tempel.

Läs också:

»Jag undrar om kristendomen/kristna är emot homosexuella?

»
Vem kommer in i Guds rike? Om Jonas Gardells predikan i Ersta kyrka den 18 mars 2001.

»Jonas Gardell säger att Gud älskar synden

»
Vad har man velat uppnå med Ecce Homo-utställningen?

»Finns det hjälp att få för den som tror sig vara bisexuell eller homosexuell?

»Kristendomens syn på homosexualitet

Är healing och kristallterapi  ockult?
Vad är synd mot den Helige Ande?

Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0