ECCE HOMO-UTSTÄLLNINGEN 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 
Vad har man velat uppnå med Ecce Homo utställningen? Kristna och även andra håller naturligtvis före att man var ute efter att häda Gud och att värva understödjare i sin hädelse.
Själv säger fotografen Elisabeth Ohlson som är homosexuell att hon ville visa att Jesus umgicks med syndare. Och att homosexualitet inte skall betraktas som synd.  

För kristna är det ingen nyhet att Jesus umgicks med syndare.
Vi kristna umgås ständigt med ofrälsta människor på våra arbetsplatser och vi delar ett och annat med olika ofrälsta människor av olika anledningar.
När vi går ut med budskapet om frälsning bland ofrälsta uträttar vi Jesu missionsbefallning: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat”. Vi upplever däremot inte gemenskap i Kristus med oomvända människor. Man kan uppleva gemenskap med ofrälsta av olika anledningar men inte gemenskap i Kristus. Den som inte har Kristi ande hör inte till Honom. 
Man kan självklart heller inte skriva in människor som inte vill omvända sig i Guds församling.
Homosexuella söker genom olika kyrkor och föreningar en maktställning i samhället. Elisabeth Ohlson måste lära sig att skilja på frälsta och ofrälsta. Guds kärlek gäller alla människor, även homosexuella, och alla är välkomna på gudstjänster, oavsett "läggning".

Men för att bli medlem i Guds församling måste man omvända sig och bli född på nytt. Det betyder att man tar avstånd från det tidigare syndalivet, gör sinnesändring och börjar leva för Herren.

Omvänd er och tro evangelium! Markus evangelium 1:15

De två vägarna              Jesus:
13Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus evangelium 7:13,14

19Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Apg 3:19

Paulus:  …jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judéen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Apg 26:20

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Apg 2:38

30Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. 31Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” Apg 17:30,31

Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebreérbrevet 12:14

12Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebreérbrevet 4:12,13

Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 3Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. 4Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Efesierbrevet 2:1-5

»Artiklar        »Tillbaka till startsidan       »Upp igen

  »Tillbaka till alla frågorna och sökmotorn  

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0