JONAS GARDELL SÄGER ATT GUD ÄLSKAR SYNDEN

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 I TV-programmet ”Centrum” för något år sedan påstod Jonas Gardell att kyrkans lära att Gud älskar syndare men hatar synden är falsk. Gardell påstår att synden och syndaren är ett, därför kan inte Gud älska syndaren utan att älska syndarens synder. Annars älskar inte Gud syndaren helt och hållet.

Jonas Gardells lära är falsk. Om Gud älskar synden, varför skulle då Jesus komma och bortta världens synd? All orättfärdighet är synd.

Jonas Gardell vill göra orättfärdigheten och synden osynlig – inte minst homosexualitet – och vill inbilla oss att Gud inte kan skilja mellan syndaren och synden. Vi människor kan det – kan då inte Gud göra det?

Om en son eller dotter t.ex. knarkar så älskar föräldrarna barnet ändå. De älskar däremot inte synden d.v.s. missbruket som barnet lever i. Föräldrarna kan inte älska sådant som förstör barnets liv. Tvärtom avskyr de det som hindrar barnets lycka och för övrigt hela familjens. 

Guds ord säger att vi skall avsky det onda. Oavsett hur människor har det kan vi uppleva kärlek till dem därför att vi har Kristi kärlek och vi fick själva komma som syndare till Herren. Men vi kan inte älska människornas synder. Om vi älskar de synder människorna lever i, då älskar vi i stället inte syndaren. Den verkliga kärleken (som kommer från Gud) som älskar syndaren kan inte älska synden också. Att tro något annat är mot Guds ord.

Man måste skilja mellan människan och synden.
Gud älskar människan men inte synden!  

Jesus: 12Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Matteus 24:12,13

 

15Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.
1 Johannesbrevet 2:15-17

 

4Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 5Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. 6Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. 1 Johannesbrevet 2:4-6  

 

Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. 5 Moseboken 32:4

 

Se Guds lamm, som tar bort världens synd. Johannes evangelium 1:2

 

24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 
25
Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 1 Petr. 3:24,25

 

21Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1:21

 

1Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. 
Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.
2Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. 
Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 

3
Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.
4Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.
5
Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.
7Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 
8Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. 
1 Johannesbrevet 3:1-8

 

Jesus hade just botat en sjuk man vid Betesda. 
Vi läser om vad Jesus säger åt mannen sedan:
Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: ”Se, du har blivit frisk. 
Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig.
Joh. 5:14 

 

Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. 
Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. 
Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. 
Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte! 
Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, 
vilket leder till död, eller under lydnaden, 
vilket leder till rättfärdighet? 

Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 
Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. 
– Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. 
Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten.
Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. 
Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. 
Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.  Romarbrevet 6:12-23

 

34Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Johannes 8:34-36

 

Jesus är den fullkomlige översteprästen

14Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreérbrevet 4:14-16

 

Jesus: Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 
Markus evangelium 8:36

»Upp igen        »Startsidan       »Artiklar

»Webbkarta        »
Fråga Pastorn 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0