VEM KOMMER IN  
I GUDS RIKE?

Om Jonas Gardells predikan i Ersta kyrka den 18 mars.


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


När Jesus började tala med lärjungarna om att han skulle lida mycket och bli dödad, började Simon Petrus motsäga Jesus. Jesus tillrättavisade då Petrus med orden: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar”.

Utan att vara medveten om det själv blev Petrus för ett ögonblick ett redskap när djävulen ville fresta Jesus att inte fullborda det som var hans främsta uppgift: Att låta sig dödas på korset och försona världen med Gud.

Man kan tycka att det är hårda ord Jesus använder mot Petrus när det till synes var välmening som låg bakom Petrus motsägelser.

Likväl är det detta som kristen tro handlar om: Att man drivs av Guds Ande och får del av Guds tankar:

De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Romarbrevet 8:5-8

Hur får vi del av det som hör till Anden? Hur får vi uppleva liv och frid?

Efter att Jesus tillrättavisat Petrus fortsatte Jesus med att säga till lärjungarna:

Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 27Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Matteus 16:24-27

I Lukas 17:32-35 kommer Jesus återigen in på detta med att bevara sitt liv:

32Tänk på Lots hustru! 33Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv, han skall bevara det. 34Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. 35Två kvinnor skall mala tillsammans. Den ena skall tas med och den andra lämnas kvar.

Jesus säger att vi skall göra oss redo. Han skall återvända till jorden för att hämta dem som tillhör honom. Vi har möjligheten nu att ta emot Jesu erbjudande om frälsning och uppleva verkligt liv. Är vi inte redo kommer vi att lämnas kvar när han kommer åter.
Samma sak händer om vi hinner avsomna innan Jesus kommer. Vi måste vara redo att möta Jesus. Hur blir vi redo? Vad kan vi göra för att ärva Guds rike – och det redan nu och här?

Jesus ger klara besked:

Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Johannes 3:3

Vad är då denna pånyttfödelse som Jesus talar om?
Är pånyttfödelse något diffust som ser olika ut beroende på vilken kultur vi lever i, vilken tid vi lever i, vilka behov vi har och hurudana föreställningar vi har? Är det något som varje människa själv formar som hon vill?

Det är sådant Jonas Gardell var inne på i sin predikan i Ersta kyrka den 18 mars.

Han menar att han valt en Gud som inte kräver att syndaren skall omvända sig och bättra sig. Han påstår att Jesus inte uppmanade syndarna att ångra sig och bättra sig. Utan att de skulle komma in i paradiset ändå.

Finns det någon grund för det Gardell predikade – finns en sådan Gud i Bibeln? Nej!
Egentligen är det väldigt lätt för alla att förstå – till och med ett barn kan förstå det - att en helig och rättfärdig Gud inte kan godta synd, orättfärdighet och orenhet. All orättfärdighet är synd.

Gardell ryckte loss bibelverser som han tolkade bokstavligt.
Han sa att rövaren på korset inte ångrade sig eller bad om förlåtelse för det onda han gjort, eftersom rövaren bara hade sagt till Jesus: ”Tänk på mig när du kommer till ditt rike.”

Gardell hade strax innan läst bibelstället där det står att rövaren tillrättavisade den andre rövaren som skymfade Jesus. Rövaren sa att deras dom var rättvis, de fick vad de förtjänade. Men att Jesus inte hade  gjort något ont.
Här bekände rövaren sin synd! Men Gardell reagerade inte på vad han själv läste högt. När vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh.1:9)

Gardell tror vidare att Jesus dömde ut fariséerna medan han låter horor och syndare komma in i paradiset sådana de är, utan att ångra sig och göra bättring. Gardell sysslar här återigen med bokstavslära där han inte bryr sig om att försöka förstå vad Jesus menade. Jesus menade ju att fariseerna inte accepterade eller trodde på honom, därför kunde de inte bli frälsta. Hororna och syndarna trodde på Jesus. Den som accepterar Jesus som sin Frälsare blir frälst.

Gardell uppehöll sig mycket vid de judiska lagarna från Gamla Testamentet. Han talade om ”hatets Gud” och ”kärlekens Gud”.

Den som hatar är djävulen. Jesus sa om djävulen att han varit en mördare från början och han har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. Jesus säger att djävulen är lögnens fader och denna världens furste.
I 1917 års översättning fortsätter Jesus: ”I mig finns inget som hör honom till.” Med andra ord: Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. (1 Joh. 1:5) Gud ÄR kärleken. Gud älskar alla människor. Men Gud hatar orättfärdigheten inte minst för att den skiljer människan från Gud.

Ljus och mörker går inte att förena. Den som gör synd är syndens träl. För att få gemenskap med Gud som är ljus behöver vi omvända oss. Vi som varit mörkrets barn skall bli ljusets barn.

”Vi skall älska varandra”, predikade Gardell.

När vi är i mörkrets välde KAN VI INTE älska. Guds ord säger att innan vi omvände och bättrade oss var vi slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.

Vidare:
Vi var döda på grund av våra överträdelser. (Kol. 2:12)
Vi var oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. (Tit 3:3-7)
Vi var okunniga och styrdes av begär. (1 Petr.1:14)
Men orättfärdiga skall inte ärva Guds rike. 1 Kor 6:9-11
Därför vände vi om, vi ångrade oss, bättrade oss och lever ett helgat liv, eftersom Gud är helig. (1 Petr. 1:15,16)

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 
Kolosserbrevet 1:13

Pånyttfödelse – frälsning – påverkar människan i djupet av själen. Denna upplevelse kan de frälsta känna igen på andra som upplevt densamma.
Kristus enar och de frälsta upplever gemenskap med varandra – en gemenskap som går djupare än allt annat.

Det spelar ingen roll om det är två personer ur helt skilda kulturer och skilda samhällsklasser som träffas. Kristus enar! Denna upplevelse är svår att beskriva med ord – den måste upplevas. Men den är konkret.  Antingen är man född på nytt eller så är man det inte.

Är man inte född på nytt är det svårt att förstå Gud. Då kanske man säger: ”Jag får det inte att gå ihop, det jag läser i Bibeln”. 

Men när vi omvänder oss och blir födda på nytt får vi ljus över Guds ord. Bibeln blir en levande bok. Plötsligt förstår vi det vi tidigare inte förstod!

Och vi känner oss älskade. Även om vi inte är felfria. Men kärleken till Gud gör att vi vill leva i överlåtelse och bättring. För att inte bli dömda går vi tillrätta med oss själva. Att tjäna Gud blir för oss en glädje – det är inget tungt slavok. Gud är ingen tyrann. Han älskar oss som en far älskar sina barn. Precis som en far hatar det som förstör barnens liv hatar Gud synden som vill förstöra våra liv.

Också vi måste hata synden för att kunna segra över den.
Inte bejaka den som Gardell gör.

Många kristna har inte i sin vildaste fantasi kunnat drömma om att vi skulle få höra den typ av predikningar som vi fick höra i Ersta kyrka. Slutsatsen man drar av Jonas Gardells predikan är: Gör inte bättring, omvänd er inte, ni kommer ändå till paradiset.

Må Gud bevara oss för Gardells sagor.


Veli Sergei. 

Läs mer: 
»Jonas Gardell säger att Gud älskar synden

»Finns det hjälp att få för den som tror sig vara bisexuell eller homosexuell?

»Kristendomens syn på homosexualitet

»Upp igen        »Artiklar         »Tillbaka till startsidan 

»Tillbaka till alla frågorna och sökmotorn

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0