Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


RFID - tekniken håller 
på att slå igenom


En omfattande användning av automatisk identifiering, med hjälp av RFID-teknik,  förbereds intensivt inom många branscher i Sverige. 
Användningen förutspås explodera i västvärlden.
Trots det vet de flesta inte vad RFID är. 


Vi lämnar allt fler elektroniska spår i vardagslivet
och hoten mot den personliga integriteten bara växer. 

Idag förses t.o.m. människor med RFID-chip. 


Implantat med RFID-chip som bl.a. spårar människor är nu verklighet.
Veri-chip (bilden) är ett mikrochip som implanteras under huden. Genom ett enkelt ingrepp har över 1.000 människor chippats. Läs om den spanska nattklubben som chippar sina VIP-gäster: »Storebrors-
samhället växer - det Bibeln förutsagt inträffar
 

 

 

 

”Trådlösa etiketter” är ett alternativ till streckkoderna. De består av självhäftande etiketter med det tunna inbyggda RFID-chipet.
Skillnaden är att RFID-etiketterna kan avläsas på avstånd.
RFID-chipet fungerar som en slags mini-radiosändare utan batteri som överför information trådlöst.

 

 

*Passiv RFID-märkning innebär att ny data ej kan sparas i märkningen utan chipet skickar bara ut sin information vid avläsning. Avläsningen sker vanligen mellan 1 centimeter upp till 5 meter.

Ett *aktivt RFID-system innebär större lagringsmöjlighet och längre räckvidd.

Vår tids elektroniska informationsbärare
Teknologin med RFID (Radio Frekvens IDentifiering) har funnits i flera decennier, men det stora genombrottet har inte kommit förrän nu på senare tid. Trots att man talar om en RFID-revolution och tekniken redan används i många sammanhang - vi stöter på det i vår vardag i butikslarmen, passerkorten, m.m. - är den okänd för många. 

Kortfattat är RFID-minichipet en liten radiosändare med antenn som sänder information till en avläsare (scanner). Man kan jämföra RFID med streckkoder, det fungerar på liknande sätt - skillnaden är att det är radiovågor som bär informationen, märkningen behöver inte vara synlig och chipet kan avläsas på avstånd. 

RFID-chippen kan monteras in i nästan vad som helst. Storleken på chipen varierar - från ett "riskorn" på några millimeter till tiotals centimeter långa.
Vissa RFID-chip är tunna nog för att gjutas in i papper. 
Läsaren som läser av chipet är kopplad till ett datasystem där mängder av information kan lagras. Läsaren kan vara dold och kan monteras in i en vägg, i en traktor, i en mobiltelefon eller annan mobil utrustning, etc.
Läsavståndet varierar, det beror på om det är ett aktivt eller passivt* RFID-system som används. 

RFID finns snart överallt omkring dig
Idag kan RFID-chip köpas för under en krona styck. 
RFID-tekniken används idag på större företag, i hamnar och på flygplatser för varumärkning, för att identifiera lastpallar, spåra containers, för stöldskyddsmärkning (stöldlarm i klädbutiker och stöldsäkra bilnycklar t.ex.) passerkort, passagesystem för campingplatser, märkning av sedlar, identifiering av djur (miljontals husdjur har implanterade chip), i sjukvården, för tid- och temperaturmätning, automatisk identifiering av böcker på bibliotek, olika betalningssystem m.m. 
RFID-industrin är idag en mångmiljardbransch. 


Vi kommer förmodligen att stöta på tekniken mer och mer främst inom handeln, i identitetshandlingar av olika slag, för att kunna resa, köpa, få tillgång till vissa platser på vår arbetsplats, kunna använda vissa instrument, verktyg eller fordon på vår arbetsplats, m.m.

USA, England och Tyskland har kommit längst
Amerikanska pass är från oktober 2006 försedda med ett RFID-chip. I USA ligger man långt framme med att använda RFID och i flera länder arbetar man nu intensivt med att ersätta den nuvarande streckkoden (EAN-koden) på varor i butiker med den nya RFID-chipen. 
Världens största detaljhandelsföretag –Wal-Mart, – kräver att alla deras underleverantörer skall ha alla varor märkta med RFID-chip senast i januari 2006. Flera andra ledande detaljistkedjor kräver att alla kartonger som levereras skall vara RFID-försedda.

Man har fått fram en global standard på den så kallade passiva* RFID-tekniken vilket innebär att RFID-etiketter kommer att kunna användas i hela världen.
I Europa har Tyskland och England kommit längst i att testa RFID inom handeln.

I Sverige tar mängder av branscher till sig RFID-tekniken i allt snabbare takt eftersom tekniken bl.a. möjliggör lagring av en stor mängd information om en vara. Företagen räknar med stora besparingar i distributionskedjan. Det blir enklare att hålla koll på var en viss vara befinner sig vid en given tidpunkt, det möjliggör snabbare distribution av varor, det blir lättare att hålla rätt temperatur i kyl- och frysdiskarna, att ta betalt, att läsa av en hel last, exempelvis kan en hel kundvagn med varor läsas av direkt, m.m. 

I Japan blir elektroniskt märkta skolbarn (bl.a. skolväskorna är märkta med chip) allt vanligare. På en skola har man exempelvis ordnat så att föräldrarna automatiskt får ett meddelande till sina mobiltelefoner när deras barn passerat läsapparaterna i skolan.

Märkning av människor med RFID
Det finns idag olika teknologier för märkning av människor. Ett företag som förespråkar märkning av människor är det amerikanska företaget Applied Digital Solutions som har tagit fram ett litet riskornsstort RFID-chip - som de kallar Veri-chip - som implanteras under huden på människor. Ingreppet sker med lokalbedövning och tar mindre än 20 minuter. Chippet överför information så som personuppgifter, sjukjournal etc. Det implanterade chipet kan även användas för elektroniska betalningar.

Över 1000 människor har chippats. Mexikanska polismyndigheter har injicerat fler än 160 medarbetare med chipet. Militär och regeringstjänstemän står på tur. Verichips har sålts i bl.a. Ryssland, Schweiz, Venezuela och Colombia.
I USA har man i oktober år 2004 gett klartecken för användning av Verichip i säkerhetsföretag, i finansbranschen och amerikanska FDA (Food and Drug Administration, USA:s motsvarighet till Livsmedelsverket och Läkemedelsverket) -har gett sitt medgivande till att börja operera in mikrochipen i
patienter. Flera medicintekniska företag i USA har idag rätten att injicera VeriChip.

Läs om den spanska nattklubben som chippar sina VIP-gäster:
»
Storebrorssamhället växer - det Bibeln förutsagt inträffar

Läs svar på frågor om Antikrist:  
»
Förklara det här med Antikrist!

Ȁr Antikrist en person eller ett system?

Läs om domedagen: 
»
Om domedagen, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip

Om kristendomen i framtiden, robotiserade människor, m.m.:
»Hur kommer kristendomen se ut i framtiden? Kommer antalet anhängare minska? 
Hur förhåller sig kristendomen till cybernetiken och framtidens robotiserade människor?

»Om man ångrar att man tagit emot vilddjurets märke – får man ingen förlåtelse då?

»Tillbaka till artiklar     »Upp igen 
   

»
Startsidan     »Fråga Pastorn

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0