Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 
Upp. 13:16,17

Om man ångrar att man tagit emot vilddjurets märke – får man ingen förlåtelse då?
Är det inte bara hädelse mot den helige Ande som man inte får förlåtelse för?

Hej, jag undrar över en sak. Angående märket det står om i Uppenbarelseboken vilket en del tror är symboliskt bara.
Men det anser jag vara en stor fara om man tror så, för det står ju klart och tydligt att den som tar emot märket inte kommer att kunna köpa och sälja.
Så min fråga är, det står att man går förlorad - finns det ingen återvändo då? Kan man alltså inte ångra sig - finns inte nåden där då?
Enda gången man inte får förlåtelse är ju när man medvetet hädar den helige Ande.
Kanske man medvetet gör ett val då som man är starkt medveten om att det är och går emot Gud - det borde vara så att allt är så uppenbart eller hur tänker du? Vill gärna ha svar. Tack för en bra sida.

Mvh Helene
Gud vill att alla människor skall bli frälsta, men i världen finns ett inbyggt motstånd mot den helige Ande och människor som låter sig dras med av strömmen blir lätta offer för Antikrist som vill tvinga alla under sig.

… hela världen är i den ondes våld. 1 Joh. 5:19

Det handlar om ett skeende i människors hjärtan. Det som sker är att Antikrist kommer med en stark villfarelse och människor får en fel syn på kristen tro.

Den som uppriktigt vill få Guds förlåtelse har inte hädat mot den helige Ande. Men när människan hädat den helige Ande – tror hon sig ofta handla rätt och känner inget behov av förlåtelse.

Det står att när människor i de sista dagarna drabbas av svåra plågor kommer de att häda Gud och vägra att omvända sig (Upp.16:9,11 & 21). Hädelse mot den helige Ande blir mer vanligt.

Förhärdelsen mot den helige Ande är inget som drabbar människan över en dag, det är något som kommer gradvis. Jag brukar likna förhärdelsen vid en skymning.

När man förhärdar sig blir man gradvis mer och mer oemottaglig för Guds maning. Den som om och om igen står emot Jesu maning till omvändelse och frälsning blir oemottaglig för kallelsen till slut.

Den som "tillber vildjuret och dess bild" och tar emot vilddjurets märke (har med andra ord låtit sig inlemmas i det antikristliga systemet i stället för att bli en lem i Kristi kropp) förstår kanske inte konsekvenserna av sitt ställningstagande oavsett att förhärdelsen handlat om medvetna val.

Den som inte står emot den helige Ande utan tar ställning för Jesus och tar avstånd från all gudsfientlighet får ett skydd mot de starka villfarande makterna. Den som är vakande och bedjande märker vad som håller på att ske. Gud är trofast och när den tid kommer då människor tvingas ta emot vilddjurets märke, kommer Herren att ge underbara bönesvar och bereda utvägar i till synes omöjliga situationer.

Bibeln talar om ett stort avfall i de sista dagarna. Den som är frälst kan bli ljum och förhärdad och har då så småningom ingen verklig tro, kärlek eller andlig urskillningsförmåga kvar – har endast ett namn om sig att vara kristen.

Paulus: Jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 2 Korinthierbrevet 11:3

De utan verklig tro kommer att underordna sig de antikristliga krafterna. Många som velat ha ett sken av gudsfruktan men inte velat veta av dess kraft kommer att bli vilseförda. Man ger inte kärleken till sanningen rum (2 Tess. 2:10).

Kärleken skall i de sista dagarna kallna sa Jesus.

Mvh Veli Sergei.

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Lukas 10:27

Jesus: Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er.
Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt.
Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.  Lukas 6:47-49

Jesus: Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Johannes 3:6

De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 
Romarbrevet 8:5,6

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 1 Johannesbrevet 2:15

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Kolosserbrevet 3:2,3

Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Hebreérbrevet 2:1

Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla.
Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. 
2 Petrusbrevet 1:10,11

Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Hebreérbrevet 3:14

 

»Förklara det här med Antikrist!  

Ȁr Antikrist en person eller ett system?

»Om domedagen, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip

»När kommer Jesus tillbaka? Det står i Uppenbarelseboken om att det ska göras en bild åt Odjuret som får liv och kan göra mäktiga ting vad är det för en bild?

»Hur kommer kristendomen se ut i framtiden? Kommer antalet anhängare minska? 
Hur förhåller sig kristendomen till cybernetiken och framtidens robotiserade människor?
 

»När sker uppryckandet? Om Kristi återkomst och vedermödan

»Vad menas med den svarta hästen i Uppenbarelseboken och "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."?

»Vad är Harmageddon?

»Storebrorssamhället växer - det Bibeln förutsagt inträffar


Vem är Natanael?

Upp igen     <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0