Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

ANTIKRIST

Jag skulle gärna vilja att du förklarade det här med Antikrist. Helst vill jag att du skriver med "egna ord" för jag är inte så bra på att förstå bibeln.
Tack på förhand.


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antikrists ande redan verksam
Antikrist är Kristi fiende och han personifierar det onda. Det har funnits många antikrister.

Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. 1 Joh. 2:18

En antikrist skall framträda i den sista tiden. Han ger sken av att han kommer för att rädda världen. Han skall få stor makt och skall förvilla många. Han utger sig för att vara gudomlig och vilja människors bästa. Han uppträder som Kristi ställföreträdare och får stor framgång.
Antikrists ande är redan verksam i samhällets maktcentra i många olika institutioner. Man förföljer kristna.

Förberedelser för ett antikristligt välde
Antikrist sprider sin villfarelse främst genom påverkan, andemakter. Nya lagar förbereds för att hindra den kristnes frihet på olika sätt. Man vill hindra kristna att fritt få sprida evangelium. Allt detta sker i det fördolda med mycket hemlighetsmakeri, för att förbereda ett antikristligt välde.

Försöker omintetgöra tron på Jesu gudom
Antikrist vill ersätta Kristus och sprider därför villfarelse i Guds namn. Han försöker omintetgöra tron på Jesu gudom. Han misstänkliggör tron på Kristus och den helige Andes kraft. Han förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och gör sig själv till Gud. Han gör allt för att söka rasera och förbjuda tron på den bibliska läran om frälsning genom Jesus Kristus.

Han menar sig vara för lag och ordning, lovar lösa världsproblemen och blir upphöjd av massorna. Han får stor ekonomisk makt och styr handeln.

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.
Upp. 13:16-18


Vilseför massorna
Antikrist kommer att ha politisk, ekonomisk och religiös makt. Han skapar lagar som beskyddar grym orättvisa och laglöshet.

I Antikrists världsherravälde förenas religionsutövare som inte velat veta av den heliga skrift Bibeln. Den som inte ger akt på vad Bibeln säger, blir vilseförd.

Antikrist sätter sig upp mot Gud, hånar och förlöjligar kristen tro. Han vill bli åtlydd och dyrkad och vill tvinga alla under sig. Han får oerhörd makt över massmedia och yttrandefriheten stryps.

Antikrist kommer att vilseföra massorna. Villfarelsen blir så stark, så att många kristna leds vilse. Det skall bli ett stort avfall från den urkristna läran. I skaran av Antikrists följeslagare finns alla de som inte ville veta av Guds Ord utan ersatte det med människobud. Antikrist samlar till sig många som har ett sken av gudsfruktan men inte vill veta av dess kraft.

Det har gjorts många tolkningsförsök av 666 (vildjurets tal) och bl.a. genom att räkna ut det s.k. talvärdet har man fått fram många olika namn, men jag vill inte spekulera i det.

Låt oss inte ge oss hän åt spekulationer. Därmed åstadkommer vi bara strider och dömanden. Sådant blir bara en förlust för oss.  Låt oss i stället vara vaksamma i denna sista tid. Det viktiga för oss är att vara hängivna Kristus så att vi är redo att möta honom.

Mvh Veli Sergei.

Läs vidare i :
1 Joh. 2:18-29, 1 Joh. 4:1-6,
2 Joh. 7-11,
2 Tess. 2:1-12,
Matt. 24:15-28,
1 Tim. 4:1,
Upp. 13, Upp. 19:19,20,
Dan. 7, Dan. 9:27, Dan. 11:21-39, Dan. 12.

Läs mer om den sista tiden: 

»Om domedagen, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip

Ȁr Antikrist en person eller ett system?

»När kommer Jesus tillbaka?

»Hur kommer kristendomen se ut i framtiden?

»Vad menas med den svarta hästen i Uppenbarelseboken?

»Storebrorssamhället växer - det Bibeln förutsagt inträffar

»Om man ångrar att man tagit emot vilddjurets märke – får man ingen förlåtelse då?

Jag skulle vilja veta vad Bibeln
har för roll i församlingarna?


Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0