Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Vilken kyrka skall en nyfrälst välja?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Sök en evangelisk, kristen församling där man predikar tro på Jesus Kristus som frälsar, döper i helig Ande och också förmår att hela och befria från demoniska makter.

Mvh Veli Sergei.

Läs mer:
»Vad det är för skillnader på olika kyrkor?

Lyssna på predikan (15 min.): 
»
Predikan om predikan. Frälsning eller vishetslära?

 

Jesus: Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. 
Matt. 10:7,8 (Folkbibeln)

Och dessa tecken skall åtfölja dem som tror: i mitt namn skall de driva ut onda andar, de skall tala nya tungomål, ormar skall de ta i händerna, om de dricker något dödande gift, skall det icke skada dem, på sjuka skall de lägga händerna , och de skall bli friska.  Mark. 16:17,18  (Hedegård)

Jesus: Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Joh. 14:12-14  (Folkbibeln)

Gud gjorde märkliga under genom Paulus; man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och lade dem på de sjuka, och då blev de kvitt sina sjukdomar, och de onda andarna lämnade dem.    Apg. 19:11,12  (NT 81)

Paulus: Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. 1 Tess. 1:5  (Folkbibeln)

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.   2 Kor. 3:17,18  (Folkbibeln)

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Hebr. 13:8  (NT 81)


Vad händer när en frälst syndar? 

        Upp igen    <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0