Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

VIA DOLOROSA

Den väg som Jesus lär ha vandrat med sitt kors till Golgata ska ha ett namn som "Dole Rosa" eller liknande. Tacksam för en närmare precisering.

MVH H.Gräsbeck

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Via Dolorosa - på väg mot Golgata
Via Dolorosa betyder ”Smärtornas väg” och är lidandets väg som Jesus vandrade mot avrättningsplatsen Golgata utanför Jerusalems stadsmur efter att han blivit dömd till döden av den romerske landshövdingen Pilatus efter en serie rättegångar på olika platser.

Först misshandlades Jesus av de romerska soldaterna som sedan förde bort Jesus för att avrättas. Jesus tvingades själv bära sitt kors och en stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och grät över Jesus. Men Jesus bad dem att i stället gråta över sig själva.

På vägen grep soldaterna en man som just kommit in till Jerusalem från landet, Simon från Cyrene, och att de tvingade honom att bära korset. På Golgata korsfästes Jesus tillsammans med två rövare, den ene till höger och den andre till vänster.


I Jesu lidande ser vi Guds kärlek
I Jesu lidande ser vi Guds kärlek till oss. Jesus gick av fri vilja in i döden. 
Jesus har dött för våra synders skull och har försonat hela världen med sitt dyra blod. Han bar hela världens synd.

När Jesus ödmjukade sig och utstod lidande blev han ett exempel för oss. Vi skall följa i hans fotspår. Bibeln säger att vi inte bara har fått nåden att tro på Kristus utan också att lida för hans namns skull.

Vårt lidande är inte meningslöst. Aposteln Paulus skriver mycket om lidandets betydelse. Själv bar han ”Jesu märken” på sin kropp och han syftade då på allt lidande han utstått för Kristi skull. Vi skall inte skämmas för lidandet för rättfärdighets skull. Vårt lidande här i denna tiden är ingenting i jämförelse med den härlighet vi får uppleva i himlen en gång.

 

Paulus: 10Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. 11Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 12Så verkar döden i oss, och livet i er.  2 Korinthierbrevet 4:10-12

18Kristus fick också möta lidande. Trots att han själv var fullständigt oskyldig och inte hade gjort någon som helst synd, fick han dö för oss och våra synders skull. Han gjorde det för att föra oss hem till Gud. 
1 Petrusbrevet 3:18 (Levande Bibeln)

19Om någon som vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. 20Vad är det för berömvärt, om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. 21Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. 
22
Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. 23När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 
24
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.
25Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 
1 Petrusbrevet 2:19-25

5Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. 
2 Korinthierbrevet 1:5

3Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.
4Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
5Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade. 
Jesaja 53:3-5 (Folkbibeln)
 

Vad säger Bibeln om celibat för präster?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0