Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

Varför blev Jesus både älskad och avskydd? Hur visade Han att ingen var syndfri?

Varför kom Jesus att både bli älskad och avskydd?
 Hur skall man se på undren Jesus genomförde då de inte går att fastställa?
 Hur visade Jesus att ingen människa var syndfri?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Jesus blev älskad för att Han verkligen brydde sig om människorna och älskade dem, oavsett bakgrund och hur de varit tidigare. Han försvarade de fattiga och utsatta och behandlade alla människor lika. Han visste vad människor tänkte, men Han dömde ingen, och till Honom kom syndare av alla slag. Människor hade aldrig upplevt något liknande och de blev överväldigade av Hans barmhärtighet och kärlek. Jesus lyfte av deras bördor, förlät deras synder, helade dem i deras innersta och gjorde dem fria. Han botade från sjukdomar och skänkte frid. Han förvandlade människors liv på ett radikalt sätt.

Jesus lyssnade till människorna och Han undervisade dem. Han var rättvis. Livet kändes meningsfullt i Jesu närhet och människor upplevde att de hade funnit verkligheten.

Verkligheten själv är Kristus. Kol. 2:17

Jesus: Ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Joh. 8:15

Jesus har gett det största tänkbara beviset på kärlek när han dog i vårt ställe på Golgata kors. När vi tänker på vad Jesus uträttat och förstår vidden av hans offerdöd upplever vi den verkliga kärleken.

Vi älskar därför att han först har älskat oss. 1 Joh.4:19 

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Rom. 5:8

Jesus sa att de religiösa ledarna var blinda och att de stängde himmelriket för människor. Han avslöjade deras skenhelighet, ondska och girighet och använde skarpa ordalag mot dem, läs t.ex. Matteus kap. 23 där Jesus varnar för fariseerna och de skriftlärda. De kände sig förolämpade och var rädda för att förlora sin höga ställning och förföljde därför Jesus. Än idag blir Jesu efterföljare hatade av människor som inte vill veta av sanningen.

Jesus: Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Matt. 10:22

När människor kom i kontakt med Jesus kände de sin ofullkomlighet och synd, eftersom Jesus var fullkomligt ren och syndfri. Jesus är det sanna ljuset som kom till världen.

Allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset. Ef. 5:13 

Se Guds lamm, som tar bort världens synd. Joh. 1:29

Jesus var uppfylld av den helige Andes kraft och många kom till tro på Jesus på grund av de under han uträttade.

Jesus svarar på bön och gör mäktiga under och tecken än idag. Han befriar människor, Han frälsar och botar sjuka. (
»44 helade vänner vittnar. Blinda ser, döva hör, lama går) Människor blir överbevisade genom Anden. Undren understryker Bibelns sanning.

Jesus: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Luk. 7:47

De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Luk.6:18,19

Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 1 Joh. 4:10

Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. 1 Joh. 3:16

Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Joh.15:13

Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sade: "Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk." Joh. 11:47,48

Jesus: De har hatat mig utan anledning. Joh. 15:25

Jesus: Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. Joh. 15:18-20

Och folket häpnade över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom de skriftlärde. Mark. 1:22

Jesus: Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Matt. 9:12,13

Jesus: Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Luk. 15:7

Läs mer: »Hur ser kristna på underverk? Jag undrar vad Bibeln säger om underverk?

Blir alla frälsta?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0