Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

Blir alla frälsta?

Hej! Finns det bibelställen som säger/antyder/skulle kunna tydas,... som att alla människor skall bli frälsta? Tex. att alla knän skall böjas? Eller att Abrahams säd skall välsignas (alltså även välsignelse över Ismael)..... / V. Johan

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Nej, alla blir inte frälsta, det är en helt och hållet obiblisk tanke.
Då skulle vi inte behöva ta vara på Bibelns förmaningar om att vara vakande och bedjande för att vara redo när Jesus kommer tillbaka, att leva gudfruktigt, söka helgelsen och arbeta på vår frälsning.
Hur skulle man till exempel förstå liknelsen om de tio jungfrurna i Matteus 25 om alla skulle bli frälsta?

Jesus: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det. Luk. 13:24  

Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebr. 12:14

Du undrar över att "alla knän ska böjas". Det betyder att alla ska se Jesus och förstå vem Han är när Han kommer tillbaka, även de som förnekat Honom.

Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Upp.1:7

Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Matt. 24:30

När Gud sa till Abraham "I din säd skola alla släkter på jorden varda välsignade" (Apg 3:25) syftas på att i Jesus Kristus ska alla folkslag välsignas. Jesus tog på sig hela världens synd på Golgata kors. Frälsningen erbjuds åt alla människor, åt judar och icke-judar.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Gal. 3:28,29

Läs mer:»Laggärningar och Abrahams tro. Frälsning genom laggärningar eller tro? m.fl. frågor

Frälsningen är en gåva av nåd som måste tas emot i tro. Man måste öppna sitt hjärta, säga ja till Jesus och bjuda in honom i sitt liv, bli renad i Jesu blod– då blir man frälst. Bryr man sig inte om Guds frälsningserbjudande under sitt jordeliv går man förlorad. Men Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta, han vill inte att någon ska gå förlorad. Jesus har dött för alla människor och har burit hela världens synd på Golgata kors.

 … ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom. Joh. 5:28,29

Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. 2 Kor. 5:10

Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 
Matt. 25:41

Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem.
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.
Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Upp. 20:11-15

Se också Romarbrevet 2:6-8, Matteus 25:31-46, Daniel 12:2,3.

Spelar korset en viktig roll inom kristendom eller är det bara en symbol?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0