Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Spelar korset en viktig roll inom kristendom eller är det bara en symbol?

Gud välsigne er. Mvh Anders


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

När Paulus skriver "budskapet om korset" (1 Kor 1:18) är det detsamma som evangeliet. 

På korset besegrade Jesus all ondska. Syndens och dödens makt gjordes om intet. Vägen till himlen är öppen för varje människa på grund av Jesu offer på Golgata kors.

I Jesu korsdöd och Golgataverk finns allt som har med vår frälsning att göra. Frälsningen är ett stort under av nåd från Gud. Korset är en dårskap för världen, men en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 1:18

När Jesus Kristus målas fram för vår inre syn så som korsfäst föds tro. Vi förstår Guds gränslösa nåd och kärlek. Guds rike består inte i ord utan i kraft (1 Kor.4:20).

Paulus sa att han inte ville berömma sig av något annat än av Jesu Kristi kors (Gal.6:14). Han skriver om korsets kraft:

Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 
1 Korinthierbrevet 1:17

Paulus: Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 
1 Korinthierbrevet 2:2

Vår gamla människa blir korsfäst med Kristus och så lever vi det nya livet i gemenskap med Gud. Ju mer inflytande vi låter korset ha i våra liv, så att vi låter vårt själviska jag korsfästas, desto större seger kommer vi att ha i vårt kristna liv och får till sist evigt liv.

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Romarbrevet 6:6

Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.
Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. Kolosserbrevet 2:13-15

Kristi kors har för evigt en inverkan på hela universum:

Jesus: Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig." Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Johannes 12:31-33

Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet 1:19,20

Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Efesierbrevet 1:9,10

Paulus: För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Galaterbrevet 6:14

Läs mer: »Vad är meningen med korsfästelsen? Var det verkligen ett så stort offer?

Har Gud dikterat Bibeln 
ord för ord?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0