Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Har Gud dikterat Bibeln ord för ord?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 


Gud talar till oss på olika sätt. Han talar till oss genom skapelsen till exempel. Men Han talar främst till oss människor genom sitt eget ord.

Hela Skriften är utandad av Gud… 
2 Tim. 3:16

Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. 2 Petr. 1:20,21

Gamla testamentets författare skriver att det är Herrens ord som kommit till dem. Orden "Herren säger" eller "Gud sade" osv. förekommer tusentals gånger. Jesus citerade själv Gamla testamentet och bekräftade att Skriften är Guds ord. 

Bibeln är inte ett människoverk, skrifternas tillkomst har inte med människors vanliga kunskap och skolning att göra utan det handlar om att Gud inspirerade utvalda människor och gav dem olika budskap som de skulle skriva ned. 

I Bibeln finns mängder av berättelser om hur olika profeter och apostlar uppfyllda och drivna av den helige Ande tog emot Guds eget ord. En del av dem skrev ned det Gud meddelat dem.

Ibland kom Guds Ord till profeterna och apostlarna i drömmar och uppenbarelser och under Gamla testamentets tid talade Gud till folket genom dem. 
Till Mose talade Gud ansikte mot ansikte:

Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor, och han får se Herrens gestalt. Fruktar ni då inte att tala illa om min tjänare Mose?" 
4 Moseboken 12:8

Gud har hela tiden haft en frälsningsplan och han har uppenbarat sin sanning gradvis. När tiden var fullbordad sände Gud sin Son. Under Nya testamentets tid talar Gud till oss genom sin Son Jesus Kristus. 

Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Hebreérbrevet 1:1,2

Gud har inte dikterat Bibeln ord för ord på ett sådant sätt så att författarna skrivit utan att vara delaktiga i det de skriver. I bibeltexterna framkommer författarnas egna personligheter, till exempel deras olika temperament och deras olika förmågor att skriva, olika språk och stil används. Men trots författarnas frihet, så har de ändå varit  inspirerade av Guds Ande helt och fullt när de skrivit.

Bibeln är Guds Ord och innehåller det om Gud vill ha sagt åt oss människor. Alla meningar i  Bibeln innehåller inte den fulla uppenbarelsen, men det finns ändå med i Bibeln för att Gud har velat det. Gud har uppenbarat sin sanning  mer och mer allteftersom. Man kan inte läsa i en osund övertro och mena att varje mening är Guds Ord på ett sådant sätt som att man skulle tillämpa varje mening utan att försöka förstå vad författaren vill få fram. Bibeln innehåller ju till exempel också berättelser om hur människor tänkt fel och handlat fel och vad de då sagt är naturligtvis inga gudomliga sanningar. 

Ett exempel: Herren tillrättavisade Jobs vänner för att de inte hade talat det som är rätt om Herren. Ändå är vännerna citerade i Bibeln i kapitel efter kapitel.

Man får inte rycka loss bibelverser ur sitt sammanhang utan  man ska läsa Guds Ord i sin helhet. Det går en röd tråd genom hela Bibeln.

"Kvinnan tige i församlingen" har blivit misstolkat många gånger. Läs mer:
»Skall kvinnorna tiga i församlingen?

Jag har svarat på flera frågor om hur man ska läsa Bibeln och ta fasta på hela Guds ord som ett tilltal till människan, kolla t.ex.: »Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? Hur ska man läsa Bibeln?

»Vad är fundamentalistisk och allegorisk bibeltolkning?

»Hur påverkar en symbolisk eller historisk bibelsyn hur jag ser på andra människor?

Paulus skrev att Guds ord som de predikade inte var ett ord från människor:

Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror. 1 Thess 2:13

Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 1 Kor 2:13

Paulus förklarar att han fått ord direkt av Gud:

Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade… 1 Thess 4:15

Här säger Petrus att den helige Ande talade genom David (som skrivit flera böcker i Bibeln):

Mina bröder, det ord i Skriften måste uppfyllas som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Apg 1:16

David själv skriver: Herrens Ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga. 
2 Sam. 23:2

Här säger Paulus att Gud talade genom Jesaja (som skrev Jesaja bok):

Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt detta enda ord: "Den helige Ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder….. Apg 28:25

Paulus: Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 
1 Korinthierbrevet 14:37

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
1 Timotheosbrevet 4:1

Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. Matteus 1:22,23

På Herrens dag kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade:
"Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea." Uppenbarelseboken 1:10,11

Läs mer: »Hur mycket information finns det om hur Bibeln skrevs?

»Kan man lita på Bibelns uppgifter?

»Frågor om evangelium och kristen tro

»Är Bibeln en lagbok? Hur ser man på barnet inom kristendomen?

»Vilken uppfattning av Gud får man av att läsa Bibeln?

Kommer vi att kunna se Gud precis som vi ser Jesus?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0