Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
Kommer vi att kunna se Gud precis som vi ser Jesus?

Jag har en till fråga, vi kommer se Jesus sådan som han är, men Gud då? Det står ju att han kommer sitta vid Herrens högra sida, kommer vi kunna se Gud också då?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
 
Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. 
1 Korinthierbrevet 13:12

"Jag själv har blivit fullkomligt känd" syftar på att Gud vet precis allt om oss, Han känner oss rakt igenom. Det står: "då skall jag känna fullkomligt" och det betyder att vi ska lära känna Gud på samma sätt som han lärt känna oss, det vill säga på ett fullkomligt sätt.

Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 
1 Johannesbrevet 3:2

Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor.
Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken 22:3-5

Job: Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Job 19:27

Jesus: Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Matteus 5:8

Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 
2 Korinthierbrevet 3:18

Änglarna ser den himmelske Faderns ansikte:

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte. Matt.18:10

Människorna kommer att stå i högre rang än änglarna i himlen en dag står det i Guds Ord. (1 Kor.6:3) Eftersom änglarna i himlen alltid ser himmelske Faderns ansikte som det står i ovanstående bibelvers, är det logiskt att vi får se ännu mer.

Läs mer: »Det står i Bibeln att en del sett Gud ansikte mot ansikte. Det står också att ingen har sett Gud. Hur skall man förstå det?

Vad har Bibeln för syn på vänsterhänta?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0