Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Hur kan jag bevisa för andra att Gud finns?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Beviset inom sig
En troende kan inte bevisa för en icke-troende att Gud finns. Beviset för Guds existens får man inom sig när man omvänder sig – Guds Ande kommer med vissheten. Sedan behöver vi bara se på vår egen förvandling – och där har vi ett bevis för Guds existens. Det vi inte klarade i egen kraft gjorde Herren. Jesus lever och verkar idag och mötet med Honom förvandlar oss.

Tron kommer före vetandet
Tron kommer före vetskapen
. För att en icke-troende skall få kunskap och bevis för att Gud finns och att Jesus lever så måste denne tro att Gud finns och att han lönar den som söker honom.

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebr 11:6

Den som söker finner (Matt. 7:7-11, Jer. 29:13). Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud (Hebr. 11:3).

Tron sträcker sig längre än till det man kan se och uppfatta med sitt förstånd. Vi kan tycka att vår tro inte räcker till men när vi uppriktigt söker Herren så upplever vi tron som en gåva. Jesus bar våra synder på Golgata kors och vi blir frälsta av nåd. Jesu blod renar oss från all synd.

Jesus: Den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Johannes 6:37

Jesus: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

I bibelversen nedan skriver Paulus om att när vi omvänt oss så vet vi och märker att Jesus Kristus bor i oss:

Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Men jag hoppas att ni skall förstå att vi för vår del består provet. 2 Korint

Guds Ord är till för att överbevisa människan om Guds existens. 

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17

 

Vad är det egentligen för skillnad på en sekt och en församling?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0