Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Får inte alla tungotalets gåva?


Hejsan! Först måste jag bara tacka för alla underbara predikningar som är upplagda här på sidan. De har verkligen varit ett enormt stöd för mig.

Så här är det. Jag hörde att det finns de som hävdar att alla inte kan få tungotalets gåva (eller snarare att bara "vissa" får den som gåva). Jag tyckte direkt att det kändes självklart att alla får den när de blir andedöpta. Men jag blev lite förvånad när jag sökte runt i Bibeln och inte kunde hitta något som stödjer att den är en "obligatorisk gåva". I stället stötte jag på denna vers:

En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. 1 Kor 12:10-11

Läser man denna vers kan man få känslan av att tungotalet är en gåva på samma sätt som profetiskt tal - d.v.s. något som mer liksom är knutet till en tjänst. Skulle du kunna förklara hur du tror i frågan? Mina bibelkunskaper är fortfarande ganska så tunna.


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


När Guds kraft är mäktigt verksam på gudstjänsterna och många blir döpta i helig Ande är tungotalet en vanlig nådegåva som många får – vanligare än profetians gåva.

Den som har profetians gåva har vanligen fått gåvan att tala i tungor tidigare.

Men det stämmer att inte alla får gåvan att tala i tungor. 
Det står skrivet:

Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.
Inte är väl alla apostlar? 
Inte är väl alla profeter? 
Inte är väl alla lärare? 
Inte utför väl alla kraftgärningar?
Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? 
Inte talar väl alla tungomål? 
Inte kan väl alla uttyda?
Men sträva efter de nådegåvor som är störst. 
1 Korinthierbrevet 12:28-31

Tungotalet har vi fått för att vi skall bli uppbyggda i vår tro när vi talar i tungor. Får vi dessutom gåvan att uttyda tungotal blir andra som lyssnar uppbyggda.

Paulus: 

Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen.
Jag önskar att ni alla skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd. 
1 Korinthierbrevet 14:4,5

Lyssna till 15-min.-predikan: 
»Om dopet i helig Ande

Är tungotalet språk som man förstår?

Upp igen     <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0