Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

Vad är att be i ande och sanning?

Jesus: Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Johannes 4:23,24

Man måste tänka på vem Gud är när man ber. Att be i sanning är att be i överensstämmelse med sanningen om Gud som den uppenbaras i Bibeln. En bön ska inte vara som ett rop ut i tomma intet. Bibeln visar oss vem Gud är och det är från Bibeln vi ska hämta vår inspiration när vi ber. Gud är Ande. Gud är osynlig, Han är närvarande överallt, Han ser allt och Han vet allt.

Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. 2 Krönikeboken 16:9

Gud finns, därför ber vi. Vi får lov att be till Honom enligt Hans löften i Bibeln. Vi ber till Honom för att det är Guds vilja att vi ska göra det.

Gud vill ha sanna tillbedjare, sa Jesus. Det innebär att vi måste lyda Jesus i tro och underordna oss Honom som är sanningen. Vår vilja måste stå i samklang med Herrens vilja.

Att be i ande och sanning är att ödmjukt närma sig Gud i hans helighet. Att ångerfullt bekänna sin synd, sina tillkortakommanden och svaghet för Honom och ta emot upprättelsen genom Jesu blod. Att tro på Honom och älska Honom.

Det fungerar inte att för en stund komma inför Gud och söka be i ande och sanning och sedan gå iväg resten av dagen (eller veckan!) och strunta i tillbedjan och gudsfruktan. Att be i ande och sanning är att söka vara Ordets görare, inte bara dess hörare.

Man kan inte förvänta sig resultat om man ber slentrianmässigt. Man måste fråga sig själv varför man ber. Är det för att uppfylla en religiös plikt, eller är det för att närma sig Guds ansikte?

De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Romarbrevet 8:5

Det händer att människor som inte är födda på nytt ber. De ber om sådant som rör jordiska angelägenheter för att få sin lystnad tillfredställd. Själen får ingenting, därför att de inte har omvänt sig till Jesus Kristus av hela hjärtat.

Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jesaja 29:13

Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. Ordspråksboken 28:9

För att be i ande och sanning måste inställningen till Gud och medmänniskor vara rätt. När vi ber i ande och sanning lyfter Gud av oss våra bördor och ger oss ny kraft, nytt mod, ny tro.

Jesus: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Johannes 8:31,32

Vi måste förstå att vi inte i egen kraft kan be i ande och sanning. Bara Anden vet vad vi bör be om.

Jesus: Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Johannes 3:6

Grundförutsättningen för bön i ande och sanning är att man lärt känna Gud och låtit sig försonas med Honom genom Jesu död på korset.
Man har då blivit död och begravd med Kristus och har uppstått till nytt liv med Honom:

Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Kolosserbrevet 3:1-3

Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Efesierbrevet 2:6

Den som inte har Kristi ande tillhör inte Honom. Jesus kommer en dag tillbaka för att hämta dem som Guds Ande bor i. En bön i ande och sanning kan bara komma från en person vars hjärta blivit en boning för den helige Ande.

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 1 Korinthierbrevet 6:19

Bön i ande och sanning är inte bön som man ber som om det vore magiska formler. Det är inte att tänka ut en bön som man tänker att Gud ska ta emot för att det låter bra, eller för att man använder många ord. Bön är samtal med Gud. Bön i ande och sanning är ett andligt offer där man helhjärtat söker Gud. Man lägger undan bekvämlighet för att söka be så som Gud vill.

Offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste. Psaltaren 50:14

Genom bön och tacksägelse får vi kontakt med Gud genom Anden. Bön behöver givetvis inte innebära ständig kamp. Vi kan också be avslappnade, i förtröstan för att vi känner Gud och litar på Hans godhet och nåd.

Ibland får vi bönesvar trots att vi tyckte att vi inte hade så mycket tro eller kontakt just i den stunden då vi bad. Känslorna varierar, men tron är något som växer hela tiden när vi går in för Herren.

Vi är fria att be på många olika sätt. Vi får viska. Vi får ropa. Vi får gråta. Vi får glädjas och jubla inför Gud. Vi får be i barnslig tillit.

Vi får i bönen överlåta oss själva åt Gud och vara öppna för Honom och i tro förvänta oss att Anden kommer till oss och hjälper oss att be. Gud vill inget hellre än hjälpa oss i bönerna. 

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiga från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande. 
2 Korinthierbrevet 3:17,18 (1917 års övers.)

Vi får inte glömma att den bön som Herren framför allt vill besvara är när vi bekänner och ångrar vår synd och ber om syndernas förlåtelse och frälsning. Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta. Löftet är redan givet. Jesus dog för hela världens synd.

Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2 Korinthierbrevet 6:2

Kan jag komma tillbaka till Jesus efter att ha varit borta i 26 år?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0