Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bör man välsigna djävulen och hans undersåtar?

Hej kära pastorn o Herrens underbara frid. Amen!

Börjar med att tacka så hjärtligt för er givande o toppen sida om Herrens ord till uppbyggnad. Amen!!! Undrar om du kan hjälpa mig om var hitta eller var det står det i bibeln ..om man får, bör välsigna djävulen o hans undersåtar?

Undrar eftersom jag i tacksägelse att få vara frälst o lära känna Herren mera för varje dag och i varje omständighet o i svåra tider.. kom på att Herren vet allt o även det om hur vi som människor är..att i behov ofta ropar o vänder oss till Herren...därav tänkte jag att därför finns också o tillåter Herren fiendens undersåtar att störa oss.. så vi ständigt är i fokus med O i Herren för allt vi behöver. Amen! 

Tänkte att Herren även där har allt under kontroll, Amen o ville glädja mig o välsigna fienden.. för i deras försök att förstöra, istället så närmar dem oss närmare Herren, Halleluja Amen!!! Men när pratade om detta med syskon i Herren, blev dem lite förskräckta.. därför vill jag gärna behaga Herren, genom att göra rätt enligt ordet, inte vad jag själv eller folk tror själva. Tacksam för vägledande o hjälp!

Herrens rika välsignelser till dig pastorn, din familj o hela er verksamhet i Jesu namn. Amen!
Mvh Lorena, en syster i Herren...

Tack för ditt mejl. Det låter som du fått tag på den äkta, glädjefyllda barnatron. Du hyser inte agg mot någon, utan har kärlek och medkänsla. Du vill följa Jesus i både med- och motgång och du vill hålla dig till Bibelns undervisning. 

Du vill be för människor och välsigna dem, även dem som försöker förstöra för dig. 
Du har upptäckt att Jesus har vunnit en härlig seger som du får lov att ta till dig i ditt liv!

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Romarbrevet 8:28

För att kunna älska varandra uppriktigt måste vi avsky det onda. (Se Rom. 12:9) Att dina vänner blev förskräckta av det du sa kanske berodde på ditt ordval. För det är ju inte djävulen eller de onda andarna som vi välsignar. Det kan vi inte göra. 

Men när människor påverkas av dessa andemakter och försöker göra livet surt för oss kan vi ändå ha seger och glädje. Vi låter inte det onda skrämma oss eller ta vårt mod, utan vi kan välsigna dem som gör det onda mot oss. Det är helt enligt Guds Ord:

Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.
Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.
Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.
Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 12:17-21

Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. 
1 Petrusbrevet 3:8,9

Jesus: Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.
Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. 
Lukas 6:27-31

Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. Matteus 5:44-48

Vår strid är inte mot människor utan mot andemakter:

Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 
Efesierbrevet 6:11,12

Människor som är fientliga mot troende vet ofta inte själva varför de handlar som de gör. Vi ska inte döma dem. Vi ska följa Kristi exempel.

När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 1 Petrusbrevet 2:23

Jesus: Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Johannes 12:47

Gud använder prövningarna för att föra oss närmare Honom precis som du skriver. Så var vid gott mod syster och fortsätt att tro på Gud! Här kommer fler bibelverser:

Huru kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Job 36:19 (1917 års översättning)

Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Romarbrevet 12:14

Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.
Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad.
Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem.Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek.

Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare.
Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut.
Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda.
Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. 
Lukas 6:28-36

Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.
Ty den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek.
Han skall vända sig bort från det onda och göra det goda, söka efter frid och sträva efter den.
Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.
Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda?
Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. 
1 Petrusbrevet 3:9-14

Läs också Hebr. 12:3-11 samt Romarbrevet 8:35-39.

Vad är att be i ande och sanning?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0