Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

  

Var fick Kain sin hustru? 

Hej!

Vi är några stycken som i vanliga fall rekryterar chefer men som emellanåt kommer in på väldigt filosofiska frågor och nu står vi rådvilla. Var kom egentligen Kains och Abels fruar ifrån? 
Vi känner till det där med landet Nod men hur hänger det ihop med att Adam och Eva var de enda människorna (och Kain och Abel därmed nr 3 och 4 på jordens yta)?  
Vi förstår att det hela kanske är en metafor men är det inte lite väl metaforiskt?
Kan du förklara för oss?

Cisela Bjernhede
---------------------------------

Hejsan, jo, vi är några tjejer som har suttit och diskuterat Bibeln och vi undrar en sak: Adam och Eva var de första människorna på jorden och de fick ju några söner. När sönerna blev stora så gick de ut i världen för att skaffa sig fruar, eller hur. Vår fråga är: Varifrån kom fruarna, gjorde Gud dem också? Är det inte så att vi alla härstammar från Adam och Eva? Om vi gör det, hur gick det då till?

M v h undrande.
---------------------------------

Hej!

Jag har ett par frågor: I bibeln står ju att Kain dräpte Abel.......lite senare "gick han och gifte sig i en stad i närheten"..........vilken stad då? Vem bodde där? Det borde ju rimligtvis endast finnas 3 människor på jorden vid det här tillfället? Borde inte Kains avkomma vara resultatet av incest?

mvh. Micke H

---------------------------------

Hej Pastorn!!

Detta är mitt tredje mail utan att jag har fått något svar ifrån er?

Min fråga var vem Adam och Evas söner gifte sig med när de kom upp i giftasvuxen ålder? Jag vet inte, men detta är kanske en känslig fråga för er, eftersom jag ej fått något svar? Men jag kommer att forsätta maila till er tills jag får ett svar!!

M.v.h Thomas Johnsson

människan … jorden Hebr. "adám" … "adamá"

I Nya Testamentet jämförs Kristus med Adam. Jesus Kristus kom som den "andre Adam". När vi blir födda på nytt blir vi rättfärdiggjorda, på samma sätt som den första födelsen gav oss synden i arv.

"Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande." 
1 Kor. 15:21

I Romarbrevet 5:18 står det att på samma sätt som Adams fall ledde till fördömelse för alla människor, så har Jesu rättfärdighet lett till en frikännande dom för alla människor som leder till liv. Evigt liv! Läs mer:
»Varför hamnade hela mänskligheten under syndens välde på grund av något som Adam gjorde?Alla människor härstammar från Adam och Eva
Kain och hans bröder måste ha gift sig med en syster eller ett syskonbarn.* 
Adam och Eva var de första människorna som Gud skapade och Bibeln gör klart att vi alla härstammar från dem. Eva blev moder till allt levande (1 Mos. 3:20) och i Romarbrevet förklaras att när Adam syndade kom synden in i hela människosläktet. 

I Nya Testamentet förklaras att "den förste Adams" olydnad drabbade oss alla eftersom vi alla härstammar från Adam. Vidare förklaras att på samma sätt blir vi rättfärdiggjorde genom Jesus, "den andre Adams" lydnad.

Om den första generationens människor inte gift sig med syskon eller syskonbarn osv. så hade hela människosläktet inte kunnat härstamma enbart från Adam och Eva. 

Paulus: Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Apg 17:26,27

Det står att Adam var 130 år när han fick Set och övriga barn som nämns vid namn i Bibeln är Kain och Abel. 
Men det står att Adam och Eva fick fler söner och döttrar. Vid 130 års ålder hade Adam haft tid att få många barn. 

Kain och Abel nämns eftersom det berättas om hur Kains avundsjuka ledde till brodermord. Att Set nämns vid namn beror nog på att Eva såg honom som en ersättning för Abel som Kain mördade som det står i 1 Mos. 4:25.

Att några döttrar ofta inte nämns vid namn beror helt enkelt på att man i äldre tider mest bara nämnde den manliga avkomman i släktregistren osv. För övrigt är det väldigt många personer som utelämnas i Bibelns berättelser om människorna som levde på jorden fram till Noa. Vi kan bara läsa om en del speciellt viktiga personer och händelser.

De första människorna levde väldigt länge (Adam blev t.ex. 930 år) och de hade gott om tid att få många barn. Människorna i de första generationerna kan ha blivit tiotusentals till antalet.

Gud välsignade dem (Adam och Eva) och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! 1 Moseboken 1:28

Det var Guds vilja att människornas antal skulle förökas. Människorna i de första generationerna hade faktiskt inget annat val än att gifta sig med en släkting.
*Eftersom människorna levde så länge får vi tänka på möjligheten att en del i den första generationen faktiskt kunde gifta sig med ett syskonbarns barnbarn osv.


Kain och Abel
Det står inget i Bibeln om att Kain skulle ha träffat den han gifte sig med på en annan plats (ett kanske vanligt missförstånd som lett till spekulationer om ett annat folk vid sidan av Adams och Evas släkt.) Kain kan ha tagit med sig sin hustru till landet Nod där han bosatte sig. Staden som nämns byggde Kain själv:

Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden. Kain kände* sin hustru och hon blev havande och födde Hanok. Och Kain byggde en stad och kallade den Hanok efter sin son. 1 Mos. 4:16,17

*
kände Det hebreiska ordet för "känna" har ofta innebörden "ha nära gemenskap med, ha intimt umgänge med"


Om Abel gifte sig vet vi inte eftersom det
inte står något om det i Bibeln. Eftersom Abel kan ha levt ända tills Adam var 130 år så är det inte omöjligt att han gifte sig. 


Känsligt ämne

För oss som lever idag är tanken på syskonäktenskap motbjudande. I många kulturer har detta varit vanligt, men vi förväntar oss nog inte få läsa att det förekommit bland Bibelns gestalter, åtminstone inte personer som tjänar som exempel på tro.
Abraham - trons fader - gifte sig med sin halvsyster Sara (1 Mos. 20:12) Detta verkar minst lika obegripligt, om inte ännu svårare att förstå. Och det står att Mose far Amram gifte sig med en faster. (2 Mos. 6:20).

Men Bibeln har förklaringen: Det var inte förrän flera hundra år senare, då lagen gavs åt Mose, som Gud förbjöd alla sexuella förbindelser mellan nära släktingar. (3 Mos. kap. 18) 

Gud ger alltid sina befallningar med människans bästa för ögonen. Människans livslängd hade successivt minskat, förmodligen på grund av förändringar i människans biologiska/genetiska mekanismer. 

Gud skapade naturligtvis allt perfekt och
det står att allt som Gud skapade var gott. När Gud skapade Adam och Eva måste han ha skapat dem med perfekta gener. När Adam och Eva syndade drog de förbannelse över hela människosläktet. Också hela skapelsen som människan var satt att råda över hamnade under förbannelse. Marken som blev förbannad skulle bära törnen och tistlar, osv. Allt påverkades när synden kom in i världen.

Defekta gener är en av syndens konsekvenser. Idag bär bär alla till synes friska människor på cirka 5-8 defekta gener. Eftersom vi endast har en uppsättning av den defekta genen, så märks detta vanligen inte. Man har normalt en dubbel uppsättning av nästan alla gener - en från mamman, en från pappan. Men eftersom syskon har 50 % lika anlag, så blir det en stor risk för sjukdomar,  missbildningar och tidig dödlighet, då syskon får barn tillsammans. 

Adam och Eva var släkt med varandra
Jag nämnde i början att alla härstammar från Adam och Eva. Adam och Eva var faktiskt också besläktade med varandra eftersom det står skrivet om skapelseprocessen:


Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade: "Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man* har hon tagits." Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. 
1 Mos. 2:20-24
(*på hebreiska heter man "ish", kvinna heter "isha".)

För övrigt hade ju Adam och Eva samme Far, dock ingen mor!

25 frågor & svar

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0