Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

MÄNNISKANS LIVSTID

Hej Pastorn!

Jag undrar över en sak. I 1 Mosebok 6:3 så står det: "Då sade HERREN : "Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid skall vara etthundratjugo år".

Innan syndaflodens historia läser vi om att människorna blev väldigt gamla. Adam blev bland annat 930 år (1Mos 5:5), men innan syndafloden så fastställer Gud vår tid till etthundratjugo år (1Mos 6:3). Läser vi sedan i 1 Mos 25:7 så står det att Abrahams ålder blev etthundrasjuttiofem år.

Min fråga är då hur Abraham kunde bli så gammal som 175 år, när Gud hade fastställt vår ålder till 120 år?

Bless

Människans livslängd minskade successivt efter att Herren bestämt människans tid till 120 år. Det kan du läsa om i 1 Moseboken 11:10-26. Noas son Sem blev 600 år gammal, Sems son Arpaksad blev 438 år gammal. Några generationer senare uppnår Sems ättlingar en ålder på kring cirka 200 år. Abrahams farfar Nahor blev 148 år gammal.

Gud hade lovat Abraham att han skulle uppnå en hög ålder. En hög ålder var ett tecken på Guds välsignelse. Abrahams hustru Sara blev 127 år gammal, hans son Isak blev 180 år, Isaks son Jakob blev 147 år gammal.

När Psaltaren skrevs cirka ett dussin generationer senare hade människans medellivslängd minskat betydligt. I Psaltaren 90:10 står det att vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker.

De ungas ära är deras styrka, de gamlas prydnad är deras grå hår. Ordspråksboken 20:29

Händer under i andra religioner också, såsom det händer i kristendomen?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0